Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu toetab Tähtvere ja Luunja valla linnaga liitumist

Tartu Linnavolikogu pressiteade

Uus Tartu

20. aprill / Tartu volikogu nõustus riigi poolt Tartu linnale ning Luunja ja Tähtvere vallale tehtud ühinemisettepanekuga tingimusel, et vallad liituvad linnaga ning Tartu linna õiguslik järjepidevus säilib.

Vabariigi valitsus tegi käesoleva aasta veebruaris ettepaneku Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla ühinemiseks. Tartu volikogu otsustas sellega nõustuda juhul, kui ühinemine toimub valdade Tartu linnaga liitumise teel. Otsuse poolt hääletas 34, vastu oli üks volikogu lige.

Tartu soovib, et linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna säilib, kehtima jäävad kõik linna õigusaktid ja sümboolika. Liituvate valdade õigusaktidest jääksid kehtima need, mis on vajalikud avaliku teenuse osutamiseks ja mille osas ei ole võimalik automaatselt rakendada Tartu linna vastavaid õigusakte või mis reguleerivad vallavalitsuste hallatavate asutuste tegutsemist.

Samuti jäävad esialgu kehtima Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla üldplaneeringud ning arengukavad ja eelarvestrateegiad. Uus üldplaneering tuleb kehtestada kolme aasta jooksul pärast tänavusi kohalikke valimisi, uus arengukava ja eelarvestrateegia on kavas kinnitada hiljemalt 2018. aasta oktoobris.

Pärast Tartu volikogu valimisi jäävad alles linna ja valdade hallatavad asutused, Luunja valla ja Tähtvere valla ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust linna ametiasutuste koosseisus. Edasiste võimalike ümberkorralduste tegemisel arvestatakse seadustest ja hea halduse tavast tulenevate põhimõtetega.

Tartu linn seab tingimuseks ka, et Tartu linnavolikogu valimistel on endiselt üks valimisringkond ning volikogu liikmete arvuks jääb 49.

Tartu linn korraldas 16.-18. aprillil ka seaduses nõutud elanike küsitluse, kus osales kokku ainult 626 isikut, kellest 200 pooldas Luunja valla ja Tähtvere valla Tartu linnaga liitumist ja 426 olid selle vastu. Luunja elanike küsitlus toimub 23.-24. aprillil ning samal ajal korraldab täiendava küsitluse ka Tähtvere vald, et küsida elanike arvamust Luunja valla Tartuga liitumise osas. Möödunud aasta lõpul toimunud Tähtvere valla elanike küsitluses selgus suur toetus Tartu linnaga liitumisele.

Tartu tegi juba 2016. aasta alguses Tähtvere, Nõo, Tartu, Haaslava, Ülenurme ja Luunja vallale ettepaneku pidada ühinemiskõnelusi, kuid toona teised omavalitsused peale Haaslava valla seda vastu ei võtnud. Möödunud sügisel soovis Tähtvere vald siiski Tartu linnaga ühinemiseks läbirääkimisi pidada, millega linn ka nõustus.

Tartu volikogu on olnud nii haldusreformi senises protsessis kui ka tänast otsust tehes seisukohal, et linna ja lähivaldade ühinemine üheks omavalitsusüksuseks aitab vähendada valglinnastumisega kaasnevaid probleeme ning paremini ära kasutada omavalitsuste ressursse, mis omakorda loob eeldused kogu piirkonna kiiremaks arenguks.

Lisainfo:
linnapea Urmas Klaas, 736 1221, 513 5145
linnasekretär Jüri Mölder, 736 1203, 503 2089
linnavolikogu esimees Vladimir Šokman, 736 1200, 504 9624

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 22.01.2018