Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°

Tartu linna puudutavate uurimistööde register

Registris leidub uuringuid linnaelu erinevate valdkondade kohta alates 1997. aastast. Siin on uuringuid ettevõtluse, hariduse, kultuuri, linnamajanduse, looduskeskkonna, noorsootöö, planeerimise, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, transpordi jm valdkondades.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1242
 

Valdkond
Märksõna
Periood:
Lisandid

Ettevõtlus

Haridus

Kultuur

Linnamajandus

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linnas sadamaraudtee koridori projekteerimine põhitänavaks. Eskiisprojekt

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Vareslaste monitooring Tartus

Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2017. a

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Kaasav eelarve Tartu linnas 2015

Valmimisaeg:

Vaksali tn-Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused

Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukord 2015.a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu linna Laulupeo puiestee läänepärnaallee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu Arena tasuvusanalüüs

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Kaasav eelarve Tartu linnas 2013

Valmimisaeg:

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruanne

Looduskeskkond

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Vareslaste monitooring Tartus

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2017. a

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna Laulupeo puiestee läänepärnaallee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Implementation Plan of Technology Tranfer in Biotechnology

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Muud

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamine

Kaasav eelarve Tartu linnas 2015

Valmimisaeg:

Uuring intellekti-, ja/või liitpuudega täiskasvanud Tartu linna elanike teenuste arendamiseks

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna puuetega inimeste sportimise, puhkamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning arendamisvajaduste hindamine Lõuna-Eestis

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu linna Laulupeo puiestee läänepärnaallee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Tartu linna kodulehe strateegia

Implementation Plan of Technology Tranfer in Biotechnology

Valmimisaeg:

Tartu Filmikeskuse rajamise uuring

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu Arena tasuvusanalüüs

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Kaasav eelarve Tartu linnas 2013

Valmimisaeg:

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruanne

Planeerimine

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Sotsiaalhooldus

Tehiskeskkond

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linnas sadamaraudtee koridori projekteerimine põhitänavaks. Eskiisprojekt

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Kaasav eelarve Tartu linnas 2015

Valmimisaeg:

Vaksali tn-Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused

Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukord 2015.a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna puuetega inimeste sportimise, puhkamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning arendamisvajaduste hindamine Lõuna-Eestis

Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Implementation Plan of Technology Tranfer in Biotechnology

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu Arena tasuvusanalüüs

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruanne

Terviseedendus

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2017. a

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tervishoid

Uuring intellekti-, ja/või liitpuudega täiskasvanud Tartu linna elanike teenuste arendamiseks

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna puuetega inimeste sportimise, puhkamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning arendamisvajaduste hindamine Lõuna-Eestis

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Transport

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linnas sadamaraudtee koridori projekteerimine põhitänavaks. Eskiisprojekt

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

OptiTrans Alusuuring

Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs

Valmimisaeg:

Vaksali tn-Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused

Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukord 2015.a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid