Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-11°

Tartu linna puudutavate uurimistööde registri arhiiv

Valdkond
Märksõna
Periood:
Lisandid

Ettevõtlus

Haridus

Koolieelne kasvatus

Kultuur

Linnamajandus

Tartu liiklus 1998

Valmimisaeg:

Tartu ja tartlased

Valmimisaeg:

Tartu Aardlapalu prügilavee käitlemisvariantide tehnilis-majanduslik analüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

Valmimisaeg:

Lühiülevaade Tartu 2000

Valmimisaeg:

Lühiülevaade Tartu 2001

Valmimisaeg:

Tartu linna magistraaltänavate ristmike ruumivajaduse määramine

Juurdepääs avalikele haljasaladele ja kohalikele põhiteenustele. Indikaator nr A.4.

Valmimisaeg:

Tartu linnas Sõpruse pst-Pikk tn-Kalda tee ristmiku ja Sõpruse pst-Raua tn-Kalevi tn-Jõe tn ristmike liiklusuuring

Tartu riskianalüüsi ruumiline sidumine ja analüüs

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2004

Annelinna koolide õpilaste linnaliikluses osalemine

Valmimisaeg:

Tartu linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2006.a.

Valmimisaeg:

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu liiklusskeemi analüüs

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2008. a. I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Indikaator nr A.1. Elanike rahulolu oma linnaga. Elanike üldine rahulolu linna erinevate aspektidega.

Valmimisaeg:

Indikaator A.4 Juurdepääs kohalikele põhiteenustele ja avalikele haljasaladele

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2009

Tartu linna turismiviidapostid ja nende analüüs

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2009. a. I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Surugaasibusside hankevõimaluste uuring

Valmimisaeg:

Liikuskoormuse uuring 2011

Riia-Vaksali ristmiku eksperthinnang ja liikluskorraldusprojekt

Tartu linna jalgrattaparklate täituvusuuring, jalgratturite ja jalakäijate loendamine loenduspunktides

Minu koolitee 2011

Geotermilise energia kasutamise võimalused Tartus

Tartu bussi- ja raudteejaama saabujate küsitlus 2012.a

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2017. aastal

Nooruse 9 gümnaasiumihoone ühendused kergliiklusteedega.
Liikluskorralduse eskiislahendus.

Raadi dendropargi puistu hinnang

Looduskeskkond

Tartu ja tartlased

Valmimisaeg:

Tartu õhuseireandmete süstematiseerimine

Valmimisaeg:

Tartu Aardlapalu prügilavee käitlemisvariantide tehnilis-majanduslik analüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

Valmimisaeg:

Tartu Anne elamurajooni lokaalküttestsenaariumi mõju õhu kvaliteedile

Lühiülevaade Tartu 2000

Valmimisaeg:

Lühiülevaade Tartu 2001

Valmimisaeg:

Juurdepääs avalikele haljasaladele ja kohalikele põhiteenustele. Indikaator nr A.4.

Valmimisaeg:

Tartu riskianalüüsi ruumiline sidumine ja analüüs

Valmimisaeg:

Tartu Toomemäe poternide inventariseerimine nahkhiirte seisukohast (eksperthinnang)

Valmimisaeg:

Jätkusuutliku arengu uuring

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2008. a. I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Indikaator nr A.1. Elanike rahulolu oma linnaga. Elanike üldine rahulolu linna erinevate aspektidega.

Valmimisaeg:

Indikaator A.4 Juurdepääs kohalikele põhiteenustele ja avalikele haljasaladele

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2009. a. I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Geotermilise energia kasutamise võimalused Tartus

Raadi dendropargi puistu hinnang

Muud

Elamustrateegia Tartu linnale

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 1998

Valmimisaeg:

Tartu ja tartlased

Valmimisaeg:

Tartu õhuseireandmete süstematiseerimine

Valmimisaeg:

Tartu Aardlapalu prügilavee käitlemisvariantide tehnilis-majanduslik analüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

Valmimisaeg:

Lühiülevaade Tartu 2000

Valmimisaeg:

Tartu linna 16-55-aastaste erivajadustega elanike toimetulek ja probleemid

Juurdepääs avalikele haljasaladele ja kohalikele põhiteenustele. Indikaator nr A.4.

Valmimisaeg:

Tartu riskianalüüsi ruumiline sidumine ja analüüs

Valmimisaeg:

Tartu turismiuuring 2005

Valmimisaeg:

Tartu regionaalse seemnekapitali fondi potentsiaalsete investeerimispakkumiste maht järgneva 5 aasta jooksul

Valmimisaeg:

Jätkusuutliku arengu uuring

Valmimisaeg:

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu liiklusskeemi analüüs

Indikaator nr A.1. Elanike rahulolu oma linnaga. Elanike üldine rahulolu linna erinevate aspektidega.

Valmimisaeg:

Indikaator A.4 Juurdepääs kohalikele põhiteenustele ja avalikele haljasaladele

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2009

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2009. a. I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Eesti tööriistatootjate klastri eelprojekt
(Partnerite ja nende ühishuvide kaardistamine)

Valmimisaeg:

Eesti tööriistatootjate klastri eelprojekt
(Tööriistatootmise klastri arendus ja juhtimise toimivus)

Valmimisaeg:

Tartu suvekülastaja 2010

Valmimisaeg:

Tartu munitsipaalüldhariduskoolide pedagoogide küsitlus

Liikuskoormuse uuring 2011

Tartu linna poolt toetatud laagrite/malevate korraldus ja teenuste kvaliteet

Valmimisaeg:

Riia-Vaksali ristmiku eksperthinnang ja liikluskorraldusprojekt

Tartu linna jalgrattaparklate täituvusuuring, jalgratturite ja jalakäijate loendamine loenduspunktides

Minu koolitee 2011

Tartu linna ja lähiümbruse töökohtade uuring

Geotermilise energia kasutamise võimalused Tartus

Tartu linna rahvastiku prognoos 2002-2017

Tartu bussi- ja raudteejaama saabujate küsitlus 2012.a

Nooruse 9 gümnaasiumihoone ühendused kergliiklusteedega.
Liikluskorralduse eskiislahendus.

Raadi dendropargi puistu hinnang

Noorsootöö

Planeerimine

Sotsiaalhooldus

Sport

Tehiskeskkond

Elamustrateegia Tartu linnale

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 1998

Valmimisaeg:

Tartu ja tartlased

Valmimisaeg:

Tartu Aardlapalu prügilavee käitlemisvariantide tehnilis-majanduslik analüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna elanike suhtumine jäätmekäitlusesse

Valmimisaeg:

Lühiülevaade Tartu 2000

Valmimisaeg:

Kruntide J.Tõnissoni 1,3 ja Kastani 27,29,31 DPga kavandatava J. Tõnissoni 3 hoone juurdeehituse võimaliku mõju naaberkrundi sihtptstarbelisele kasutamisele ja seda leevendavate meetmete määramine.

Valmimisaeg:

Lühiülevaade Tartu 2001

Valmimisaeg:

Tartu linna magistraaltänavate ristmike ruumivajaduse määramine

Juurdepääs avalikele haljasaladele ja kohalikele põhiteenustele. Indikaator nr A.4.

Valmimisaeg:

Tartu linnas Sõpruse pst-Pikk tn-Kalda tee ristmiku ja Sõpruse pst-Raua tn-Kalevi tn-Jõe tn ristmike liiklusuuring

Tartu riskianalüüsi ruumiline sidumine ja analüüs

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2004

Tartu linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2006.a.

Valmimisaeg:

Jätkusuutliku arengu uuring

Valmimisaeg:

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu liiklusskeemi analüüs

Indikaator nr A.1. Elanike rahulolu oma linnaga. Elanike üldine rahulolu linna erinevate aspektidega.

Valmimisaeg:

Indikaator A.4 Juurdepääs kohalikele põhiteenustele ja avalikele haljasaladele

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2009

Tartu linna turismiviidapostid ja nende analüüs

Valmimisaeg:

Liikuskoormuse uuring 2011

Riia-Vaksali ristmiku eksperthinnang ja liikluskorraldusprojekt

Tartu linna jalgrattaparklate täituvusuuring, jalgratturite ja jalakäijate loendamine loenduspunktides

Minu koolitee 2011

Geotermilise energia kasutamise võimalused Tartus

Tartu bussi- ja raudteejaama saabujate küsitlus 2012.a

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2017. aastal

Nooruse 9 gümnaasiumihoone ühendused kergliiklusteedega.
Liikluskorralduse eskiislahendus.

Terviseedendus

Tervishoid

Transport

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu liiklusskeemi analüüs

Tartu liiklus 2009

Surugaasibusside hankevõimaluste uuring

Valmimisaeg:

Liikuskoormuse uuring 2011

Riia-Vaksali ristmiku eksperthinnang ja liikluskorraldusprojekt

Tartu linna jalgrattaparklate täituvusuuring, jalgratturite ja jalakäijate loendamine loenduspunktides

Tartu bussi- ja raudteejaama saabujate küsitlus 2012.a

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2017. aastal

Turism