In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Asjaajamisjuhised » Muud toimingud


Üldinfo


Kultuur


Tervishoid


Sotsiaalabi


Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim


Turism


Lemmikloomade registreerimine

Tartu linnas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri. Teiste lemmikloomade registreerimine on vabatahtlik. Omanik on kohustatud registreerima temale kuuluva koera Tartu linna lemmikloomaregistris Küüni 5 I korrusel (telefon 736 1142). 

Vastuvõtuajad:
E 9-12 ja 15-18
T 9-16
K-R 9-12 ja 14-16

Koerte (ja soovi korral teiste lemmikloomade) registreerimisel tuleb kinni pidada Tartu linna lemmikloomaregistri pidamise põhimääruses sätestatud korrast. Koer tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva jooksul pärast koera neljakuuliseks saamist või 10 päeva jooksul peale koera omandamist.

Registreerimiseks vajalikud dokumendid:
1. Kirjalik avaldus vormikohasel blanketil.
2. Omaniku isikut tõendav dokument.
3. Vaktsineerimist tõendav dokument.

Lemmikloom registreeritakse ühe tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisest.
Omanikule väljastatakse lemmiklooma registreerimismärk.

Koera või muu lemmiklooma registreerimise avalduse koos isikut tõendava dokumendi koopiaga võib saata ka posti teel registriteenistuse aadressil või täita internetis riigiportaali kodanikukeskkonnas Koera või muu lemmiklooma registreerimise avaldus.

Lemmiklooma registrist kustutamiseks (lemmiklooma surma või Tartu linnast lahkumise korral) on vaja looma omanikul esitada avaldus kas isiklikult kohale tulles, posti või e-posti teel aadressil rt@raad.tartu.ee.

Koerte ja kasside pidamisel Tartu linnas tuleb järgida nõudeid, mis on sätestatud "Koerte ja kasside pidamise eeskirjas". Täiendavat infot saab Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistusest Raekoja plats 3-212, tel 7361 267. Eeskirja rikkumiste korral võtta ühendust linnavalitsuse menetlusteenistusega Küütri 3, tel 7361 109 või 7361 348.

Loomade varjupaiga kohta saate informatsiooni aadressil www.loomadevarjupaik.eu.