Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
Для слабовидящих
-5°

Käimasolevad projektid

Ettevõtluse osakond
Küüni 5 II korrus, 51004 Tartu
736 1192
 

EmpInno projekt

Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions

Projekti eesmärk on rakendada ja parandada Euroopa keskmise suurusega linnades ja regioonides nutika spetsialiseerumise strateegiaid ning seeläbi parandada linnade majandusnäitajaid. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Tartul on võimalik jagada oma kogemusi Tartu Teaduspargi algatatud nutika spetsialiseerumise strateegia osas ning saada teadmisi teistes Euroopa linnades kasutatud strateegiate rakendatavuse kohta. Lisaks näeb projekt ette ka vahendid kohapealsete nutikate strateegiate rakendamiseks.

Projekti tegevused

1. Tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
2. Tartu IT ja biotehnoloogia ettevõtete delegatsioonid partnerregioonidesse.
3. Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia rakendamine.

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2016–2019
Projekti eelarve: 3 051 841,30 eurot (sh Tartu linnavalitsuse eelarve 113 736,25 eurot)
Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

Projekti partnerid

 • South Denmark European Office
 • Business Support Organization KiWi GmbH
 • Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Kaunas Science and Technology Park
 • Riga Planning Region
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu linnavalitsus
 • Prizztech Ltd
 • Regional Council of South Ostrobothnia
 • Östergötland County Council/Region Östergötland
 • Gävleborg County Council
 • D2i – Design to innovate
 • Mikkeli University of Applied Science

Kontaktisik Tartu linnavalitsuses:

Siim Espenberg

tel 736 1193

e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

UPSIDE projekt

User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems

Projekti UPSIDE fookuses on majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tekib kasutajaid kaasavate lahenduste arengust digitaalsetes ökosüsteemides. 

Projekti eesmärk on klastrite ja eluslaborite arengule kaasa aidata ning panustada kasutajaid kaasavate lahenduste suuremale tekkele digitaalsetes ökosüsteemides, mille tulemusel kasvab nii majanduslik kui ka sotsiaalne heaolu. Projekti laiem eesmärk on parandada koostööd teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel.

Projekti tegevused

 • klastrite edutegurite analüüsimine;
 • ühise tegevusplaani (Joint Action Plan) koostamine;
 • tegevusplaani jaoks vajalike (poliitika)meetmete arendamine koostöös valdkondlike ekspertidega;
 • rahvusvahelise koostöö edendamine;
 • mentortegevuste soodustamine.

Programm: Seventh Framework Programme (FP7)
Prioriteet: FP7 Cooperation
Projekti kestus: juuli 2013–juuni 2016
Projekti eelarve: 3 048 593 eurot (sh Tartu linnavalitsuse eelarve 66 720 eurot)
Juhtpartner: CyberForum e.V (Saksamaa)

Projekti partnerid

 •  Stadt Karlsruhe (Saksamaa)
 • Inno AG (Saksamaa)
 • Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista (Rootsi)
 • Baltic Innovation Agency OÜ (Eesti)
 • Tartu linnavalitsus
 • E-Zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih resitev (Sloveenia)
 • Mestna obcina maribor (Sloveenia)
 • Metropoolregio Eindhoven (Holland)
 • Technische Universiteit Eindhoven (Holland)
 • Living Labs Global (Taani)
 • Bevel AB (Rootsi)
 • Interactive Institute Swedish ICT AB (Rootsi)
 • Stockholms Universitet (Rootsi)


  Kontaktisik Tartu linnavalitsuses:
  Siim Espenberg
  tel 736 1193
  e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

  Projekti koduleht

Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes

Business development practices in Iceland and Finland

Projekti käigus korraldatakse Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna kolmele töötajale õppereisid Reykjavíki ja Oulusse, et arendada koostööd ja vahetada kogemusi.
Eesmärk on Tartu ettevõtluse võimekuse suurendamine, ideede kogumine uute teenuste arendamiseks ettevõtjatele, koostöö arendamine teiste sarnaste organisatsioonidega Põhjamaades.

Õppereisidelt on plaanis saada ideid Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna pakutavate teenuste arendamiseks, õppides Põhjamaade kogemustest. Täiendavalt tugevnevad Tartu ja Põhjamaade sidemed ettevõtluse arendamise valdkonnas.

Projekti tegevused

1. Õppereis Reykjavíki (kohtumised sealsete inkubaatorite, kiirendite, klastrite ja muude ettevõtluse arendamise organisatsioonide esindajatega).

2. Õppereis Oulusse (kohtumised sealsete inkubaatorite, kiirendite, klastrite ja muude ettevõtluse arendamise organisatsioonide esindajatega).
 

Programm: Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Projekti kestus: juuni 2016–detsember 2016
Projekti eelarve: 7400 eurot
Juhtpartner: Tartu linnavalitsus

Kontaktisik Tartu linnavalitsuses:
Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 02.01.2017