Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Linnavara üürile andmine

Üüripindade info

Üldinfo

Sellel leheküljel on võimalik tutvuda Tartu linnalt üüritavate äriruumide infoga. Infot saab Tartu linna poolt üüritud ruumides kehtivate lepingute kohta (üürnik, tähtaeg ja üürimäär). Linnale kuuluvate ruumide üürimisest või ostmisest huvitatute tarbeks on vabade pindade osas lisatud ruumi kohta täpsem informatsioon. Samuti on võimalik otsingu abil leida Teid huvitaval ajaperioodil lõppevad lepingud.

Tutvu üüripindade ja lepingute infoga siin andmebaasis

  • Üüripinna aadressil klikates näeb lepingu täpsemaid andmeid.
  • Kui lepingu tähtaega ei ole märgitud, on tegemist määramata tähtajaga lepinguga (mille võib lõpetada kolmekuulise etteteatamisega).

Üürile andmist reguleerib Tartu linnavara eeskiri (vt § 10–22).

Üüriinfot saab linnavarade osakonna spetsialistilt:

Hilja Torp 

736 1110

Hilja.Torp@raad.tartu.ee

Kalevi tn 8 äriruumid

Tartu linn annab kirjalikul enampakkumisel üürile Kalevi tn 8 äriruumid.

Ruumid üldpindalaga 73 m² antakse üürile 5 aastaks, alghinnaga 4 eurot/m² kuus, kasutamiseks vabal hoonesse sobival otstarbel.

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tasuda hiljemalt 15. mail 2017. a Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Kalevi tn 8 üüri enampakkumine," ja "Mitte avada enne 16.05.2017. a kell 10:30". Pakkumine esitada hiljemalt 16. mail 2017. a kell 10 Tartu LV linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.

Pakkumiste avamine toimub 16. mail 2017. a kell 10:30 Tartu LV linnavarade osakonnas Küüni 1, ruum 115, I korrus.

Äriruumidega saab kohapeal tutvuda 9. mail 2017. a kell 11.

Äriruumid üldpindalaga 73 m² (tööruumid 63,8 m² ja mõtteline osa üldkasutatavatest ruumidest 9,2 m²) paiknevad elamu keldrikorrusel sissepääsuga hoovist, kuhu sissesõit on tõkkepuudega piiratud. Ruumidel on kasutusluba õmblusateljeena kasutamiseks.

 

Kalevi8_hinnapakkumise_vorm.doc

kalevi8_kindlustusnouded.doc

Kalevi_8_leping_0.doc

Kalevi_8_plaan_0.pdf

Kalevi_8_tingimused_0.doc

Kontakt:

Hilja Torp

Linnavarade osakonna majandamisteenistus,
vanemspetsialist

Tel: 736 1110; 5347 3291;
Hilja.Torp@raad.tartu.ee
Küüni 3 I k ruum 103
Vastuvõtueag: E 15-18; K 8-11

Riia tn 7 äriruumid

Tartu linn annab kirjalikul enampakkumisel üürile Riia tn 7 äriruumid.

Ruumid üldpindalaga 64,8 m² antakse üürile 5 aastaks, alghinnaga 4 eurot/m² kuus, kasutamiseks tööstuskaupade kauplusena või büroona.

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tasuda hiljemalt 15. mail 2017. a Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Riia tn 7 üüri enampakkumine," ja "Mitte avada enne 16.05.2017. a kell 10:10". Pakkumine esitada hiljemalt 16. mail 2017. a kell 10 Tartu LV linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.

Pakkumiste avamine toimub 16. mail 2017. a kell 10:10 Tartu LV linnavarade osakonnas Küüni 1, ruum 115, I korrus.

Äriruumidega saab kohapeal tutvuda 9. mail 2017. a kell 10.

Äriruumid paiknevad elamu I korrusel sissepääsuga tänavalt ja kangialusest.

Riia 7 enampakkumise tingimused
Riia 7 leping

Riia 7 plaan

Hinnapakkumise vorm

Kindlustusnõuded

 

Kontakt:

Hilja Torp

Linnavarade osakonna majandamisteenistus,
vanemspetsialist

Tel: 736 1110; 5347 3291;
Hilja.Torp@raad.tartu.ee
Küüni 3 I k ruum 103
Vastuvõtueag: E 15-18; K 8-11

Последнее изменение 25.04.2017