In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses » Sotsiaalabi, to...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise kord

Puuetega inimeste organisatsioonid Tartus

Alus: linnavolikogu 2007. aasta 12. aprilli määrus nr 57 "Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kord"

Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on organisatsiooni ühistegevusega seotud kulude osalise rahastamine, et toetada liikmete ühistegevust puuetega inimeste aktiviseerimise, rehabiliteerimise ja iseseisva toimetuleku suurendamisel, puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemisel, puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude planeerimisel ning hindamisel.

Transporditoetuse andmise eesmärgiks on organisatsiooni tegevuste läbiviimisega seotud transpordikulude osalise rahastamine, et toetada organisatsiooni nägemispuudega, ratastoolis liikuvate ja piiratud liikumisvõimega liikmete osalemist poliitilises, avalikus, kultuuri-, haridus- ja spordielus, organisatsiooni tegevuses.

Toetust antakse organisatsioonidele,

  • mille põhitegevus on puuetega inimeste huvide esindamine;
  • mille tegevus toimub Tartu linnas;
  • organisatsioon, mis koondab isikuid, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;
  • mis on tegutsenud toetuse taotlemise aasta 1. jaanuariks vähemalt aasta.

Toetuse taotlemiseks tuleb iga aasta 1. augustiks sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (e-post sto@raad.tartu.ee) esitada taotlus koos organisatsiooni liikmete nimekirjaga.

Nõuetekohaste taotluste alusel planeeritakse toetuste üldsumma järgneva aasta linna eelarvesse.

Taotluse vorm

Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

Toetuse eraldamisel kinnitab linnavalitsus:

  • organisatsioonile eraldatava tegevustoetuse;
  • organisatsioonile eraldatava transporditoetuse;
  • organisatsioonile eraldatava kogutoetuse.

2016. aastal eraldatud tegevustoetused puuetega inimeste organisatsioonidele on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 60 (link korraldusele)

Organisatsioonidega sõlmib sotsiaal- ja tervishoiuosakond lepingud toetuse eraldamise kohta kahe kuu jooksul linnavalitsuse otsusest.

Täiendav informatsioon

Eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenis
sto@raad.tartu.ee
tel 7361 306 ja 7361 305;
vastuvõtt E 15-18 ja K 8-12