ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Kelluke
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Kelluke
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Kaunase pst 69
Kontakt Direktor Julia Eskor
tel. 7461070
e-post: kelluke@post.raad.tartu.ee
Lisainfo LASTEAIA ERIPÄRA:
-laste integreerimine Eesti ühiskonda
-keelekümblusrühmad (osaline keelekümblus)
-eesti ja vene kultuuride tundmaõppimine, eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
-tasandusrühmad
-Hea Alguse metoodika elementide kasutamine tasandus- ja keelekümblusrühmades
-"Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika kasutamine
-Tervist Edendav Lasteaed
-eesti keele metoodikakeskus Tartumaa, Valgamaa, Jõgevamaa ja Järvamaa piirkonna pedagoogidele
-praktikabaas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilastele.
SOODUSTUSED:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Veebilehe aadress http://tartukelluke.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 5a

PIKSEL