ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2020/21
2021/22
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Karlova Lasteaed Sassi maja
Lasteaia nimi Tartu Karlova Lasteaed Sassi maja
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Aleksandri 10
Kontakt Direktori kt Silja Kasekamp
tel:5569 0138
e-post: silja.kasekamp@raad.tartu.ee
_____________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@raad.tartu.ee 59190958
Tartu LV
Alushariduse peaspetsialist
Lasteaiakoha küsimused:
+372 5042 506 Riina.Voore@tartu.ee
Lisainfo Tartu Lasteaed Sass liitus 2005. aastal liikumisega Tervist Edendavad Lasteaiad.
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik,
Lasteaia neli rühma on aastast 2013 liitunud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.
http://kiusamisestvabaks.ee/ Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele.
SOODUSTUS:Kui pere kaks last kasutavad kohta Tartu linna koolieelses lasteasutuses või lapsehoius ja on vähemalt ühe lapsevanemaga sisse kirjutatud Tartu linnas ühele aadressile, on vanima lapse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.(Tartu Linnavolikogu määrus nr 115).

Huvitegevused: kunstitegevused, vanemale rühmale ujumisõpetus Auras, iluvõimlemine tüdrukutele ja akrobaatika poistele, viisikoor, mudilaskoor. Varane saksa keel 5-6 aastastele ja inglise keel vanemele rühmale.
Veebilehe aadress http://sass.tartu.ee/sass/
Registrikood 75007089
Rühmad õppeaastal 2021/22
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL