ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2021/22
2022/23
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Annike
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Annike
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Anne 9
Kontakt Katrin Nurm
Direktor
tel.+372 51 455 62
katrin.nurm@raad.tartu.ee

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@raad.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lasteaiakoha küsimused:
+372 5042 506
Riina.Voore@tartu.ee
Lisainfo Tartu lasteaed Annike asub kesklinna lähedal, Anne kanali kõrval. Lasteaias on sõime- ja aiarühmad, sobitus- ja tasandusrühmad ning pervasiivse arenguhäiretega laste rühm.

Lasteaia eripära:
Õppe- ja kasvatustegevus on eesti ja vene keeles (osaline ja kahesuunaline keelekümblus), suur õueala, kvaliteetsed tugiteenused, huviringid, arendavad projektid.
Lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.
Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilastele.

Soodustused:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Lapse toidupäeva maksumus on alates 01.01.2021. a .
sõimerühmas 1,40 € ja aiarühmas 1,60 €.
Veebilehe aadress http://tartuannike.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2021/22
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL