ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Annike
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Annike
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Anne 9
Kontakt Direktor Valentina Soosaar tel.7461081, 56219025
annike@post.raad.tartu.ee
Lisainfo Uuendatud lasteaed Annike asub kesklinna lähedal, Anne kanali kõrval. Lasteaias on:
3-sõimerühma ( 1,5a.-3 a.)
2-keelekümblusrühma
1-tasandusrühm (kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele)
1- arendusrühm (vaimse alaarenguga lastele)
5 -aiarühma.
Meie aeg vajab uut lähenemist töös lastega. Lähtuda mitte positsioonist, "sa pead" vaid püüda mõista probleemi põhjust. Pedagoogi eesmärk on aidata lapsel korraldada oma tegevust, leida oma ainu laadne tee, viima ellu oma olemus. Meie missiooniks on teha kõike võimalikku selleks, et lasteaed saaks teiseks koduks meie lastele.
Lasteaia eripära:Erivajadustega lapsele on tehtud relax-tuba, kus lapsed saavad lõõgastada.On meisterdamistuba, kus saavad poisid puidust meisterdada.
Muinasjututoas lapsed õpivad eesti keelt mängu kaudu.
Lasteaias on kasutusel "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika. Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilastele.'
Soodustused:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses , siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Veebilehe aadress http://tartuannike.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 3a 4a 5a 6a

PIKSEL