ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Krõll
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Krõll
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Anne 67
Kontakt Direktor Piret Koiduaru tel. 53339694:
Piret.Koiduaru@raad.tartu.ee
Lisainfo Tartu Lasteaed Krõll ühines 2005. aastal liikumisega Tervist Edendavad Lasteaiad.
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik
Lisaks planeeritud liikumis- ja muusikategevustele on võimalus 4-7aastastel lastel osaleda mudilaskooris, rahvatantsus ja popptantsus.
Lasteaial on loodud võimalused ka tasulisteks huvitegevusteks (teadusring, jalgpall, tantsuring, lõbus inglise keele õppimine).
Lasteaia neli rühma ( 2., 5., 9. ja 10.) on aastast 2013 liitunud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.
http://kiusamisestvabaks.ee/
Lasteaed on praktikabaasiks TÜ haridusteaduste instituudile ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele.
Veebilehe aadress http://tartukroll.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 3a

PIKSEL