ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2020/21
2021/22
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Tõruke
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Tõruke
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Tamme pst 43a
Kontakt direktor Kai Kikkas e-post:Kai.Kikkas@raad.tartu.ee tel. 503 4316
üldtel.736 1570
______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@raad.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lasteaiakoha küsimused:
+372 5042 506
Riina.Voore@tartu.ee
Lisainfo Eripära: väike, 4-rühmaline Tammelinna kogukonna lasteaed, tervist edendav lasteaed. Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele. Õppe- ja kasvatusprotsess lähtub laste individuaalsetest võimetest ja vajadustest, kasutatakse erinevaid õppemetoodikaid.
Huvitegevused: robootikaring, muusikaring, inglise keel, mänguline võimlemisring jooga elementidega

Kõikides rühmades on toidukulu päevamaksumus alates 1.12.2020. a 1.65 €
Veebilehe aadress www.toruke.ee
Rühmad õppeaastal 2021/22
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL