ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2020/21
2021/22
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Sirel
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Sirel
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Lubja 14
Kontakt Direktor Jelena Ustav. Tel 564 528 91; 7361 596;
e-poist: jelena.ustav@raad.tartu.ee
Asutuse üldtelefon: 7361 595; 7361 596
e-post:sirel@post.raad.tartu.ee

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@raad.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lasteaiakoha küsimused:
+372 5042 506
Riina.Voore@tartu.ee
Lisainfo Eesti õppekeelega 3 rühmaline, kodune, oma köögiga ning tugeva meeskonnaga lasteasutus.
Lastele tagatakse mitmekülgseid, eale vastavaid arenguvõimalusi ning individuaalset lähenemist.
Üks õppe-ja kasvatustöö suundades on lastele vanemate töö väärtustamine ja tutvumine ümbritseva maailmaga
„kättesaadavuse“ alusel. Palju erinevaid üritusi (muusikalised, õppekäigud, väljasõidud) lastele ja lastevanematele.
Lasteaias on kasutusel "Kiusamisest vaba lasteaed" ning osaline "Hea alguse" metoodika.

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS:
Alates 01.11.2020 toidupäeva hind on
1 euro ja 70 senti

HUVITEGEVUS:
Varajased saksa ja inglise keele huviringid, robootikaring (tasulised).
Seoses Covid-19 hetkeseisuga ringid ei toimi.
SOODUSTUSED
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Lasteaed on praktikabaasiks Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele.

Veebilehe aadress www.sirel.edu.ee
Rühmad õppeaastal 2021/22
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL