Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Question

Question

Valdkond: teede ja tänavate remont
Subject: Tänav

Miks tõsteti tänava asfaltkatet Tartus Paju tänava Uue ja Anne tänavavahelises lõigus?(selles lõigus jäeti eramute poolsest küljest vana asfalt freesimata).
Kõnnitee on nüüd umbes 6 cm madalamal autoteest, vihma korral on kõnnitee kasutamine võimatu. Paju 11c/1 juures olev ainuke tänavalõigu restikaev on 27 cm. madalamal asfaldikattest, mis on ohtlik autodele. Kuna kanalisatsioonikaevud on asfaldi tasapinnal, siis kõnniteelt valgub vihmavesi eravaldustesse, Paju 11a ja 11c/1.Kuna eramud on nii madalal, voolab vesi ka majade põrandate alla, millega kahjustatakse puitkonstruksioone. Mida võetakse ette olukorra parandamiseks?

Esitaja: R. R.
Esitatud: 26.05.2019

Vastus

Tere!

Olemasolev asfaltkate oli väga ebatasane. Tehti tasandusfreesimine ning paigaldati uus asfaldikiht. Nendes kohtades, kus vana asfalt oli väga vajunud, paigaldati uus kiht olemasolevale.
Paju tänaval puudub välja ehitatud kõnnitee, samuti on väljaehitamata lahkvoolne sademeveetorustik. Paju tn 11c poolse tänava ääres on kruusast/freespurust teepeenar, mille kalle on sõidutee poole. Sademevesi on ära juhitud Paju tn 11c ees oleva ühisvoolse restkaevu kaudu.
Restkaevu kõrgemale tõstmiseks oleme pöördunud Tartu veevärgi poole. Teepeenraid tasandatakse kopaga ning vajadusel lisatakse freespuru.

Lugupidamisega

Vastaja: Marko Metsma
linnamajanduse osakond
teedeteenistus
teehoolduse spetsialist
marko.metsma@raad.tartu.ee
Vastatud: 27.05.2019