Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
For visually impaired
-3°

Question

Question

Valdkond: liikluskorraldus
Subject: Parkimine Lehola tn.

Tere

aasta-aastalt kasvab parkimiskoormus Lehola 1 hoonega külgnevas parklas. Laupäeval jagati seal hoiatusi kõnniteel parkimise eest. Lehola 1 asuva asutuse külastajate arv kasvab aasta-aastalt on selge, et linnavaltsus peaks mõtlema lahenduse leidmise peale, et kohalikel elanikel oleks võimalus kasutada veel ainsat järele jäänud elukohajärgset parklat. Linna maal ei peaks asuma asutuse trasniitparkla.
Mis kaalutlustel eemaldati parkla märkidelt lisatahvel Kohalike elanikele?
Olukord Lehola tn. on väga ohtlik veel seetõttu, et seal puudub kiiruse piirng ja tihti kihutavad raskeveokid, väiksemad autod lausa peavad kihutatele teed andma. Tihti tehakse vasakpööret,mis eeldab telgjoonte ületust, Leholast Näituse tn ja vastassuunas nii, et veokijuht samal ajal räägib mobiiliga.

Esitaja: A. R.
Esitatud: 08.11.2021

Vastus

Tere

Lehola 1 hoone kõrval on parkimine korraldatud avalikul kõnniteel. Kuna avalik ruum on võrdselt kasutatav kõikidele soovijatele, ei ole seal võimalik kohalikele elanikele eriõiguseid kehtestada. Nimetatud kohas ei ole kunagi olnud eriõiguseid kehtestavaid lisatahvleid "Kohalikele elanikele".
6. novembril tegi järelevalveosakond kontrolli valesti parkivate sõidukite üle. Osa sõidukeid parkis teisel pool teed parkimiskeelu mõjualas, paar sõidukit väljaspool kõnniteel parkimist lubavat liikluskorraldusvahendit ja oli üks sõiduk, mis parkis kõnniteel diagonaalis.
Teavitame ka politseid täiendavast järelevalve vajadusest Lehola tänaval.

Lugupidamisega

Vastaja: Martin Nelis
linnamajanduse osakond
liikluskorraldusteenistus
juhataja
martin.nelis@tartu.ee
Vastatud: 23.11.2021