Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

11 June /

Eraldati digitaliseerimise toetust

Tänasel istungil eraldas linnavalitsus 5000 eurot digitaliseerimise toetust Irontec OÜle.
Tartu linn maksab selle aasta algusest kohalikele ettevõtetele digitaliseerimise toetust, et tõsta nende konkurentsivõimet. Digitaliseerimistoetust saavad taotleda töötleva tööstuse valdkonnas tegutsevad Tartu ettevõtted. Toetuse suurus on kuni 5000 eurot ning ettevõtte omafinantseering peab katma kuludest vähemalt 30 protsenti.
Linnalt toetuse saamiseks tuleb ettevõttel eelnevalt läbi viia digitaliseerimise audit, mis annab ülevaate kitsaskohtadest ja paneb paika nende lahendamise prioriteetsuse. Linnapoolne toetus ongi mõeldud auditis välja toodud tegevuste elluviimiseks.
Lisainfo: ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau, tel 736 1191, 501 0239.

Linn soovib Kroonuaia kooli jaoks rekonstrueerida Ploomi tn 1 maja

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks eelnõu, millega linn soovib osaleda projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia kooli õpilastele". Projekti finantseeritakse meetmest „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020".

Kroonuaia koolis õpib ligi 120 õpilast. Kool tegutseb Puiestee 62 asuvas majas, mis ei sobi hästi erivajadustega õpilaste õpetamiseks. Seetõttu on Tartu linnal kavas  koolile sobivad ruumid välja ehitada Ploomi tn 1 asuvas lasteaiaks ehitatud hoones.
Koostatud on esialgne eskiisprojekt, kus on lahendatud erinevatel õppekavadel õppivate õpilaste asumine koolimajas. Hoonesse on planeeritud ka palju loov- ja oskusainete ruume, kuna Kroonuaia kooli õppekavades on selliste ainete osakaal oluliselt suurem võrreldes tavaõppekavaga.
Ploomi tn 1 koolimajja on kavas luua ka kogu piirkonda teenindav kompetentsikeskus.
Projekti eeldatav maksumus on 5,1 miljonit eurot, millest umbes poole moodustaks riiklik toetus. Positiivse rahastamisotsuse korral valmib koolimaja 31. augustiks 2023. a.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Annelinnas remonditakse kõnniteid

Linnavalitsus sõlmis töövõtulepingu Rattar OÜga Anne tn 55a ja Sõpruse pst 12a jalgteede taastusremondiks. Remondi käigus tõstetakse tee tasapinda, juhitakse ära sademevesi ning pannakse uus asfaltkate. Ülekäigukohta paigaldatakse madaldatud äärekivi ja rajatakse kaldosad.
Tööde maksumus 25 177 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Lossi tänavale planeeritakse uusi hooneid

Linnavalitsus kehtestas Lossi tn 11 krundi detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kahele elu- ja ärihoonele.
Lossi tn 11 kinnistu suurus on 1098 m² . Krundile on planeeritud kaks hoonet: üks Lossi tänava äärde ja teine krundi sisemusse. Hoonetesse on kavandatud elamu, ühiselamu ja äripinnad.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Kaks Jõe tänava korterit läheb müüki

Linn müüb Jõe tn 3 majas asuvad korterid nr 11 ja 14 enampakkumisel osta.ee keskkonnas. Mõlema korteri alghind on 14 000 eurot ja tagatisraha 1000 eurot.
Korterid asuvad kahekorruselises 15 korteriga palkelamus. Hoones on ahiküte, vee- ja kanalisatsiooniühendus on tsentraalne.
Mõlemad korterid on kööktoad ja vajavad kapitaalremonti.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Last changed 11.06.2019