Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu avalik väljapanek

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

13 November / Tartu Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu.

Planeeringuala suurusega ca  3500 m² paikneb Ülejõe linnaosas.

Planeeringuga on määratud ehitusõigus kolmekorruselisele korterelamule. Juurdepääs krundile on planeeritud Lubja tänavalt. Parkimine tuleb lahendada krundil vastavalt standardile.

Avalik väljapanek toimub 02.-16.12.2019. a Tartu infokeskuses raekojas.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-18-036

Last changed 13.11.2019