Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

7 October /

Tartu Linnavalitsus andis septembrikuus välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Puiestee tn 17a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.2. Nigula tn 4, 4a, 5, 7 ja 14b ning Kesk tn 41a ja 56 kaugkütte ühendustorustike ehitamiseks;
1.3. Raja tn 22b üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Raja tn 22c üksikelamu püstitamiseks;
1.5. Tamme pst 12 korterelamu lammutamiseks;
1.6. Tamme pst 12 üksikelamu püstitamiseks;
1.7. W. Struve tn 2 teadus- ja uurimishoone ümberehitamiseks;
1.8. Kasesalu tn 48 üksikelamu püstitamiseks;
1.9. Kooli tn 7 kuuri püstitamiseks
1.10.  Keskuse tn 13, Märja alevikus parkla laiendamiseks;
1.11. Vanemuise tn 59 korterelamu lammutamiseks;
1.12. Vanemuise tn 59 korterelamu püstitamiseks;
1.13. Mesika tn 19 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.14. Rebase tn 1 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.15. Leevikese tn 25a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.16. Tõrviku tänaval sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.17. Ringtee tn 35b laohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.18. Taara pst 33 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.19. Ringtee tn 73 ärihoone osaliseks ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.20. Kvartsi tn 12 korterelamu püstitamiseks;
1.21. Põik tn 12 korterelamu püstitamiseks;
1.22. Puiestee tn 84 kuuri lammutamiseks;
1.23. Puiestee tn 84 kuuri püstitamiseks;
1.24. Riia tn 120a üksikelamu püstitamiseks;
1.25. Laulupeo pst-l veetorustiku ümberehitamiseks;
1.26. Risti tn 4 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
1.27. Raatuse tn 21 ja Põik tn 3 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.28. Uus tn 44 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.29. Kivi tn 61 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.30. Oa tn 30b kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.31. Kirsi tn 9 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.32. Puiestee tn 2b kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.33. Arukase tn 2 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.34. Kvartsi tn 14 korterelamu püstitamiseks;
1.35. Raja tn 22a üksikelamu püstitamiseks;
1.36. Hiieküla tn 8, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.37. Kurvitsa tee 12, Rahinge küla, puurkaevu rajamiseks;
1.38.  Kivi tn 44 parkla ehitamiseks;
1.39. Nigula tn 21 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.40. Kesakanni tn 40 tiigi rajamiseks;
1.41. Pikk tn 80 sademeveekanalisatsiooni rajamiseks;
1.42.  Ilmatsalu tn 28 autosalongi ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.43. Herne tn 57 korterelamu püstitamiseks;
1.44. A. Haava tn 16 // 18 korterelamu püstitamiseks;
1.45. Raja tn 22d üksikelamu püstitamiseks;
1.46. Hiieküla tn 31, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.47. Oa tn 37 korterelamu püstitamiseks;
1.48. Oa tn 39 korterelamu püstitamiseks;
1.49. Oa tn 41/1 korterelamu püstitamiseks;
1.50. Oa tn 41/2 korterelamu püstitamiseks;
1.51. Vana-Kase tee 8, Kandiküla päikeseelektrijaama rajamiseks;
1.52. Muru tn 2 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.53. Oa tänava ümberehitamiseks;
1.54. Nõlvaku tänava ümberehitamiseks Nõlvaku tn 10 juures;
1.55. ingtee tn 28a sõidukite teeninduse hoone lammutamiseks;
1.56. Ringtee tn 28a sõidukite teeninduse hoone püstitamiseks;
1.57. Ringtee tänav T37 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.58. Kastani tn 43/1 korterelamu (peamaja) püstitamiseks;
1.59. Kastani tn 43/2 korterelamu (hoovimaja) püstitamiseks;
1.60. Kase-Juhani tee 2, Kandiküla üksikelamu püstitamiseks;
1.61. Varsa tn 21 üksikelamu püstitamiseks;
1.62. Raatuse tn 69 üksikelamu lammutamiseks;
1.63. Raatuse tn 71 kahe korteriga elamu-kaubandushoone lammutamiseks;
1.64. Paju tn 1a ärihoone osaliseks ümberehitamiseks;
1.65. Taara pst 26 üksikelamu lammutamiseks;
1.66. Taara pst 26 üksikelamu püstitamiseks;
1.67. Jakobi tn 34 elamu- ja ärihoone ümberehitamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Sõpruse pst 12 laiendatud lasteaiale kõrvaltingimusega tellida vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide nõuetele vastavuse hindamiseks vastava pädevusega isikult ehitise audit ning esitada see Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale hiljemalt 31.10.2020. a.;
2.2. Oa tn 43 krundil asuva Oa tn 43/3 püstitatud korterelamu I ehitusjärgule;
2.3. Oa tn 43 krundil asuva Oa tn 43/2 püstitatud korterelamule;
2.4.  Ranna tee 3 ümberehitatud sõudekeskuse olmehoone osale (küttesüsteemile);
2.5. Puiestee tn 17a välisveetorustikule;
2.6. Rõõmu tee 11 sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustikele;
2.7. Rõõmu tee 10 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele, II etapp;
2.8. Niidu tänaval vee- ja sademeveetorustikele;
2.9. Rõõmu tee 7 püstitatud RMK Tartu büroohoonele;
2.10. Rõõmu tee 11 püstitatud RMK Tartu abihoonele;
2.11. Oa tn 43 krundil asuva Oa tn 43/1 püstitatud korterelamule;
2.12. akobi tn 1 // Ülikooli tn 18 // 18a // 18b // 20 krundil asuva Ülikooli tn 18 ümberehitatud Tartu Ülikooli peahoone osale (piksekaitsele);
2.13. Riia tn 2 püstitatud multifunktsionaalne hoone VIII (viimasele) ehitusjärgule;
2.14. Paju tn 2 püstitatud ärihoone III (viimasele) ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.14.1. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 30.09.2020. a;
2.14.2. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutuselevõtmist;
2.15. Ranna tee 3 kaugküttetorustikule;
2.16. Viljandi mnt 4 kaugküttetorustikule;
2.17. Kalevi tn 109 kaugküttetorustikule;
2.18.  L. Puusepa tn 10 ehitatud ronialale;
2.19. Ülikooli tn 6a ümberehitatud äri- ja büroohoone osale järgmiste kõrvaltingimustega:
2.19.1. esitada enne kiirgustegevuse alustamist Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale kiirgustegevusluba;
2.19.2. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;
2.20. Variku tn 55 laiendatud üksikelamule;
2.21. Jänese tn 36 püstitatud üksikelamule;
2.22. Kapsa tn 4 püstitatud korterelamule;
2.23. Oa tn 45 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.23.1. paigaldada nõuetekohane liivakast hiljemalt 05.10.2020;
2.23.2. taastada Oa tänaval ehituseelne olukord arendusega piirnevas osas hiljemalt 01.11.2020. Teostatavateks töödeks on Oa tn 37 ja 47 kinnistuga piirneva Oa tänava osa puhastamine/harjamine ja Oa tn 52 piirneva Oa tänava lõigu teepeenra asendamine freespuruga ca 2,5 m laiuselt ja ca 50 m pikkuselt (kahe tänavavalgustusposti vahel).
2.24. Vanemuise tn 46 // 46a krundil asuva Vanemuise tn 46 ümberehitatud TÜ õppehoone osale;
2.25. Tüki külas, Õngu tee 7 ehitatud päikesepargile;
1.26. Järve tee 1,Ilmatsalu alevikus püstitatud korterelamule;
1.27. Paju tn 2 rajatud väljaku II (viimasele) ehitusjärgule.

3. Projekteerimistingimused: 
3.1. Vanemuise tn 60 korterelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Raua tn 15a üksikelamu püstitamiseks;
3.3. Kasesalu tn 28 üksikelamu püstitamiseks;
3.4. Peetri tn 7 üksikelamu püstitamiseks;
3.5. Kraavikalda tn 45 aiamaja laiendamiseks ja üksikelamuks rekonstrueerimiseks;
3.6. Tanni tee 11, Pihva küla abihoone püstitamiseks;
3.7. Ropka tn 12 abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 27.12.2018. a korralduse nr 1454 "Põik tn 12, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.12.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/32953 Põik tn 12 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 28.06.2005. a korralduse nr 1024 "Ehituslubade väljastamine" p 1.7 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.06.2005. a välja antud ehitusluba nr 1570/05 Päeva tn 19 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega; 
3. Tartu Linnavalitsuse 19.05.2015. a korralduse nr 539 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19.05.2015. a välja antud ehitusluba nr 1512229/01256 Kesa tn 1 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega; 
4. Tartu Linnavalitsuse 04.09.2012. a korralduse nr 960 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.09.2012. a välja antud ehitusluba nr 2285/12 Kastani tn 95 korterelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusloa mitterealiseerimisega ning uue ehitusteatise esitamisega.
5. Arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.10.2000. a välja antud ehitusluba nr 231 Arukase tn 2 suvila rekonstrueerimiseks üksikelamuks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
6. Tartu Linnavalitsuse 08.05.2018 korralduse nr 471 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 09.05.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/09963 Nigula tn 21 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse 17.06.2014 korralduse nr 625 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 18.06.2014 välja antud ehitusluba nr 2564/14 Tähtvere tn 5 korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega. 
8. Tartu Linnavalitsuse 08.10.2013 korraldus nr 1022 "Ilmatsalu tn 28 ehitusloa väljastamine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 08.10.2013 välja antud ehitusluba nr 3359/13 Ilmatsalu tn 28 autosalongi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
9. Tartu Linnavalitsuse 14.05.2019 korraldus nr 492 "Herne tn 57, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 15.05.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/11866 Herne tn 57 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
10. Tartu Linnavalitsuse 12.03.2019 korraldus nr 255 "A. Haava tn 16 // 18, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 14.03.2020 välja antud ehitusluba nr 1912271/05909 A. Haava tn 16 // 18 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
11. Tartu Linnavalitsuse 19. veebruari 2019 korralduse nr 175 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 20.02.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/03896 Oa tn 37 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
12. Tartu Linnavalitsuse 19. veebruari 2019 korralduse nr 175 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.3. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 20.02.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/03897 Oa tn 39 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
13. Tartu Linnavalitsuse 27. märtsi 2019 korralduse nr 310 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.5. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.03.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/07021 Oa tn 41/1 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
14. Tartu Linnavalitsuse 27. märtsi 2019 korralduse nr 310 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.6. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.03.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/07023 Oa tn 41/2 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
15. Tartu Linnavalitsuse 11. detsembri 2007. a korralduse nr 1441 "Ehituslubade väljastamine" p 1.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 11.12.2007 välja antud ehitusluba nr 3500/07 Narva mnt 167 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega.
16.  Tartu Linnavalitsuse 05. septembri 2017 korralduse nr 857 "Ehituslubade väljastamine ja hoonetele aadresside määramine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.09.2017 välja antud ehitusluba nr 1712271/30935 Kastani tn 43/1 korterelamu (peamaja) püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
172. Tartu Linnavalitsuse 05. septembri 2017 korralduse nr 857 "Ehituslubade väljastamine ja hoonetele aadresside määramine" p 1.2. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.09.2017 välja antud ehitusluba nr 1712271/30935 Kastani tn 43/2 korterelamu (hoovimaja) püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
17. Tähtvere Vallavalitsuse 04.10.2017. a korraldus nr 232 "Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kandikülas Kase-Juhani tee 2" ning ehitusspetsialisti poolt 06.10.2017 välja antud ehitusluba nr 1712271/34330 Kandikülas Kase-Juhani tee 2 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
18. Tartu Linnavalitsuse 28. juuli 2015 korralduse nr 839 "Ehitusoa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.6. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.07.2015 välja antud ehitusluba nr 1512219/08883 Varsa tn 21 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Otsustas tühistada:
1. Tartu Linnavalitsuse 25.08.2020 korraldus nr 892 "Uus tn 49 projekteerimistingimuste määramine".

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Last changed 07.10.2020