Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu

Raekoda Foto: Kalle Paalits

27 November / Tartu Linnavolikogu 41. istung on reedel, 4. detsembril kell 15 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

Päevakorra projekt:

1. Muudatus linnavolikogu Reformierakonna fraktsioonis
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

2. Muudatus linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonis
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

3. Linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsiooni registreerimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

4. llmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

5. Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

6. Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

7. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

8. Tartu linna 2021. aasta eelarve, 1. lugemine
Ettekandjad linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

9. Loa andmine projektist "Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" toetuse taotlemiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

10. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandjad abilinnapead Reno Laidre ja Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

11. Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine
Ettekandja ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski

12. Informatsioon linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tööst juuni - november 2020
Ettekandja ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski

13. Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse lõpetamine
Ettekandja ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski

14. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

15. Mobiilsustoetus
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

16. Üldhariduskoolide põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

17. Haridusosakonna haldusalas tegutsevate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

18. Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu linna asutus Kalmistu nime muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

19. Tartu linnas Pihva küla asustusüksuses kohanime määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

20. Informatsioon arengu- ja planeerimiskomisjoni tööst
Ettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

21. Informatsioon hariduskomisjoni tööst
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

22. Informatsioon keskkonnakomisjoni tööst
Ettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre

23. Informatsioon kultuurikomisjoni tööst
Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

24. Informatsioon majanduskomisjoni tööst
Ettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

25. Informatsioon rahanduskomisjoni tööst
Ettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

26. Informatsioon sotsiaalkomisjoni tööst
Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik


Lemmit Kaplinski
Linnavolikogu esimees


NB! Istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel, Youtube'is ja Facebookis. Vali kanal siit: https://www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-ulekanded-ja-videod 

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Last changed 04.12.2020