Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Tartu keskendub easõbraliku elukeskkonna arendamisele

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

eakad võimlevad Foto: Eva Maria Tartu

8 December / Tartu linnavalitsus asub looma easõbraliku linna strateegiat, mille eesmärgiks on kujundada linn terviklikult easõbralikuks üle terve elukaare.

Strateegia keskendub suuresti just vanemaealistele ning vananemisega kaasnevatele vajadustele, soovidele ja unistustele. Rahvastik vananeb nii Euroopas tervikuna kui ka Eesti ja Tartus.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tuleb senisest rohkem jälgida, et täna tehtud otsused toetavad tartlasi ka vanemas eas. "Paljud lahendused, mis sobivad eakatele, on universaalsed ja sobivad üle terve elukaare – nii on Tartu ühistranspordi madalapõhjalised bussid mugavad ka lapsevankriga liikujale ja liikumispuudega tööealisele inimesele. Tartus on paljusid teenuseid võimalik saada kodust lahkumata, ühtviisi toetatakse nii laste kui ka eakate kultuuritegevust. Loodava strateegiaga soovime kõik head mõtted ja erinevate osakondade easõbralikud tegevused koondada ühte dokumenti ning küsida linnaelanikelt, mida saaks veel teha, et vanemaealised end Tartus elades hästi ja hoitult tunneksid,“ sõnas Urmas Klaas.

Abilinnapea Mihkel Lees lisas, et eakaid abistavad Tartus heaolumeistrid ja hoolduskoordinaatorid. "Eelmisel nädalal alustasime eakate kõnniringidega ning mitu aastat on toimunud eakate kukkumisennetusprogramm ja treeningud. Selleks, et säilitada heaolu vanemas eas, oleme järjest enam tähelepanu suunanud tegevustele, mis soodustavad tervislikke eluviise alates lastest ja noortest kuni kõrgema vanuseni välja. Oleme harjunud seostama kõrget vanust abivajadusega. Koostatava strateegia eesmärk on aga vaadata vananemist kui normaalset protsessi, mis ei piirdu ainult abivajadusega, ja anda ka tänastele noortele ning keskealistele võimalus kaasa rääkida, kuidas nemad sooviksid Tartu linnas eakana elada ning milline võiks nende jaoks olla meeldiv keskkond tulevikus,“ rääkis Mihkel Lees.

Tartu linna easõbraliku linna strateegia koostab Civitta Eesti AS, kes kaasab strateegia koostamisse peale Tartu linnavalitsuse osakondade ka linnaelanikke ja huvigruppe. Easõbraliku linna strateegia valmib 2021. aasta sügiseks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Last changed 08.12.2020