Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
13°
For visually impaired
13°

Õhuinfo

Õhuinfo

Õhukvaliteedi parandamise kava

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava oli avalikul väljapanekul 3.-31. jaanuarini 2019. Ettepanekuid laekus kirjalikult viielt isikult ja organisatsioonilt. Kava ja avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ning linnavalitsuse seisukohtade tutvustamiseks toimub avalik arutelu 18. märtsil kell 17 linnamajanduse osakonna nõupidamisruumis (Raekoja plats 3 II korrus).

Õhukvaliteedi parandamise kava bensopüreeni osas

Õhukvaliteedi parandamise kava koostati, kuna Tartu õhus on tuvastatud bensopüreeni sisaldus, mis ületab kehtestatud sihtväärtust. Bensopüreen on kantserogeenne ühend, mis tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel. Bensopüreeni peamiseks allikaks Tartu õhus on ahiküte.

Töös on välja pakutud erinevad meetmed bensopüreeni taseme nõuetega vastavusse viimiseks:

  • üleminek kaugküttele;
  • elamute soojustamine;
  • küttekollete uuendamine ning kvaliteetse ja kuiva küttematerjali kasutamine;
  • liikluskoormuse hajutamine, kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja punktsaasteallikate emissioonide vähendamise jätkuv riiklik reguleerimine;  
  • üleminek teistele taastuvatele energiaallikatele;
  • korstnatele filtrite paigaldamine;
  • teavitustegevuse tõhustamine.

Kava koostamisel lähtuti atmosfääriõhu kaitse seaduses esitatud nõuetest ning kava koostamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 7361 248, e-post ulle.mauer@raad.tartu.ee

Bensopüreeni peamiseks allikaks Tartu õhus on ahiküte.
Bensopüreeni peamiseks allikaks Tartu õhus on ahiküte.

Arukas ahjukütmine hoiab linnaõhu puhtana

Ahiküte on üks olulisi õhusaaste põhjustajaid Tartu linnas. Kütmisperioodil suitsevad korstnad muudavad õhukvaliteedi linnas tunduvalt halvemaks, kuna põlemisel tekivad erinevad ohtlikud saasteained, mis rikuvad õhku ja on ohtlikud ka meie tervisele.

 

Ahiküttega majade elanikud saavad väga palju linnakeskkonna heaks ära teha, valides õige kütuse ja arukad kütmisvõtted. See aitab vähendada õhusaastet, säästa küttekoldeid ja lõpptulemusena hoida kokku ka küttekuludelt.

 

Voldik arukast ahjukütmisest

 


Praktiline ahjukütmise koolitus

 

Tartu linna toetusel korraldab MTÜ Eesti Pottsepad koostöös Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskusega huvilistele praktilisi ahjukütmise koolitusi.

Esimene koolitus toimub 22. novembril 2018 kell 18 aadressil Tähe 127E. Registreerumine e-posti teel info@pottsepad.ee.

 


Jäätmete ahjus põletamine on kahjulik nii tervisele, linnaõhule kui ka ahjudele

 

Loe lähemalt:

 

Ohutu ahjukütmine

Jäätmete ahjus põletamise mõju inimestele ja loomadele

Jäätmete ahjus põletamise mõju tervisele

Ahi pole prügikonteiner

Prügipõletamisest koduahjus

Arukas sordib, arutu põletab

Õhuinfo

Last changed 11.03.2019