Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Sisekontrolliteenistus

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • linnavalitsuses ja hallatavates asutustes eelarvete täitmise ja raamatupidamise õigsuse siseauditi läbiviimine;
  • linnavalitsuse teenistujate ja asutuste juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontrollimine;
  • linna nimel sõlmitud lepingute seaduslikkuse, otstarbekuse ja täitmise kontrollimine;
  • usaldusväärse, õige ja õigeaegse finants- ja juhtimisinformatsiooni kogumine ning analüüsimine;
  • linnavalitsusele ettepanekute tegemine avastatud puuduste kõrvaldamiseks ning administratiiv- ja finantsjuhtimise tulemuslikkuse tõstmiseks.

 

 

Last changed 02.01.2017

Sisekontrolliteenistus

Raivo Bachmann - juhataja-linna sisekontrolör

Sisekontrolli teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants - ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine

736 1103

506 4797

Ülikooli 11 II korrus

E 15-17

Aune Visnapuu - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1150

529 4070

Ülikooli 11 II korrus

-

Maie Tihkan - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1420

515 5761

Ülikooli 11 II korrus

-

Herdis Nuut - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1107

-

Ülikooli 11 II korrus

-

Reena Kikerpill - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine

736 1347

-

Ülikooli 11 II korrus

-