Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
10°
For visually impaired
10°

Välisprojektide teenistus

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • informatsiooni hankimine välisabi sisaldavate projektide finantseerimisvõimaluste kohta;
  • linnakantselei välisabi sisaldavate projektide juhtimine;
  • linnavalitsuse juhendamine välisabivahendite kaasamisel oma tegevuseesmärkide saavutamisse;
  • linnavalitsuse juhendamine välisabi sisaldavates projektides osalemise taotluste ettevalmistamisel;
  • informatsiooni koondamise korraldamine linna osalusega projektide kohta ja nende üle arvestuse pidamine;
  • linna huvide esindatuse tagamine välisabi pakkuvate organisatsioonide juures;
  • välisabi sisaldavates projektides osalemisega seotud linna õigusaktide ettevalmistamine;
  • linnavalitsuse informeerimine erinevatest rahastamisvõimalustest.


Vaata ka

 

Last changed 02.01.2017

Välisprojektide teenistus

Anneli Säälik - juhataja

Välisprojektide teenistuse juhtimine ja töö korraldamine. Välisprojektide taotluste koostamise algatamine, nõustamine ja koordineerimine. Linnakantselei poolt algatatud välisprojektide taotluste koostamine ja juhtimine. Finantseerimisvõimaluste kohta käiva informatsiooni hankimine ja edastamine. Projektidega seotud andmekogu haldamine.

736 1255

521 7322

Küüni 3 IV k ruum 416

-

Eveli Pung - projektide koordinaator

Innovatsiooni algatuste planeerimine ja infotehnoloogiliste arenduste juhtimine.

736 1111

-

Raekoda II k ruum 12

-