Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
12°
For visually impaired
12°

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 avalik arutelu

Tartu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule  Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 projekti. Volikogu otsus.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhineb 2017. aastal valminud Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil. Tegevuskava eesmärk on leida optimaalsed meetmed, et vähendada keskkonnamürast tingitud kahjulikke mõjusid (ja mürahäiringut) eelkõige seal, kus müra mõju ning mürast mõjutatud inimeste arv on suur. Vaiksetes piirkondades on eesmärgiks mürataseme suurenemise vältimine.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023.

Tegevuskava oli avalikul väljapanekul 1. juulist kuni 16. septembrini 2018. Ettepanekuid laekus kahekümne neljalt isikult ja organisatsioonilt ning need käsitlesid raudteemüra, liiklusmüra, avaliku korra ja heakorra tagamisega seotud müra ning meelelahutusasutuste müra.

Avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja linnavalitsuse seisukohtade tutvustamiseks toimub avalik arutelu esmaspäeval, 26. novembril 2018 kell 17 linnamajanduse osakonna nõupidamisruumis (Raekoja plats 3, II korrus).

Narva maantee. Foto: Heikki Leis

Last changed 20.11.2018