Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
19°
For visually impaired
19°

Kultuuriteenistus

Kultuuriteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
 • kultuurivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
 • valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
 • kultuurivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna haldusalas tegutsevate asutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine ja töö analüüsimine;
 • kultuurivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
 • kultuurivaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
 • kultuurivaldkonna uuringute ettevalmistamine ja tellimine;
 • uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;
 • kultuuriprojektide algatamine ja koordineerimine ning projektides osalemine;
 • kultuuriinfokandjate arendamine ning valdkondliku info levitamine;
 • kohalike ja rahvusvaheliste valdkondlike koostöövõrgustike edendamine;
 • kultuuriorganisatsioonide ja kodanike nõustamine;
 • kultuurivaldkonna tunnustusürituste korraldamine;
 • kultuurikorraldajate professionaalsuse arendamine;
 • kultuurivaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö.

Last changed 28.04.2017

Kultuuriteenistus

Kristel Kalda - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna kultuuritöö koordineerimine ja planeerimine. Valdkondlike arendustegevuste ja eelarvete planeerimine, koordineerimine ja analüüs. Rahvusvaheliste kultuurisuhete loomine ja hoidmine ning rahvusvaheliste projektide initsieerimine.

736 1051

528 8746

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 205

E 15-18 K 8-10

Kristiina Avik - peaspetsialist

Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Jooksval aastal laekunud projektitaotluste vastuvõtmine, kultuurivaldkonna statistika kogumine ning Tartu kultuurikorraldajate programmi Kultuurikompass eestvedamine.

736 1359

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

E 15-18 K 8-10

Liis Kägu - peaspetsialist

Projektitaotluste vastuvõtmine, taotlejate nõustamine, taotluste analüüsimine, aruandluse korraldamine. Kultuurivaldkonnaga seotud projektide koordineerimine. Kultuurivaldkonna meediasuhtluse korraldamine ja teavitustegevuste elluviimine (sh infopäevade korraldamine, kultuuriinfo listi haldamine, kultuurialase info vahendamine). Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine.

736 1357

5884 6288

Raekoja plats 12 II k ruum 206

E 15–18; K 8–10