Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-18°
For visually impaired
-18°

Isikukoodid lühiajaliselt Eestis viibijaile

Isikukoodi andmine välisriigi kodanikule, kes ei ole rahvastikuregistris ega ole elamisloa või elamisõiguse taotleja

Isikukood on inimese soo ja sünniaja alusel moodustatud arv, mis võimaldab inimese üheselt kindlaks teha. Isikukood koosneb 11 numbrist, millest esimene näitab inimese sugu ja kuus järgmist tema sünnikuupäeva. Neile järgnevad kolm numbrit on järjenumbrid ühel ja samal päeval sündinutele ning viimane on kontrollnumber, mis arvutatakse spetsiaalse valemi abil. Taotluse alusel antakse isikukood inimestele, kes ei ela alaliselt Eestis, aga vajavad isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi andmekogudesse (näiteks Maksu- ja Tolliameti, Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti jaoks).

Kui alaealisele vahetusõpilasele on antud kaasa välisriigi dokumentide tunnustamise nõuetele vastav notariaalne volitus, kus vanemad on volitanud vahetuspere täisealise pereliikme tegema toiminguid vahetusõpilase vanema eest, on vahetusõpilasele isikukoodi taotlejaks vanemate poolt volitatud isik. Aktsepteerime ka neid tunnustamise nõuetele vastavaid notariaalseid volitusi (nõusolekuid), kus vanem on kinnitanud, et alaealine vahetusõpilane võib haldustoiminguid teha iseseisvalt.

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek

Tartu Välismaalaste Teenuskeskus
Aadress: Ülikooli 17, Tartu
Vastuvõtuaeg: E-R 9-16 ja N 9-18
Telefon: 5191 3248, e-post tartu@welcomecentre.ee

Rahvastikutoimingute osakond
Aadress: Küüni 5, Tartu
Vastuvõtuaeg: E 9-12 ja 15-18; T 9-16;  K, N 9-12 ja 14-16; R 9-12 ja 13-15
Telefon: 736 1140, 5304 3966, e-post elukoht@tartu.ee
või
Aadress: Tiigi 12, Tartu
Vastuvõtuaeg: E, T, K, R 9-12 ja 13-16; N 9-12
Telefon: 742 0856 e-post pere@tartu.ee

Vajaminevad dokumendid

Isikut tõendav dokument

Tulemus

Rahvastikuregistri väljavõte

Taotlusvorm

Taotlus isikukoodi saamiseks ((võimalusel trükkige see välja kahepoolsena ning täitke trükitähtedega).

Taotlus välisriigist isikukoodi saamiseks 

Last changed 23.11.2021