Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Lapsehoiuteenuse toetuse määrad

Toetuse määrad


Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord reguleerib lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise tingimusi ja korda.

Toetust makstakse lapsehoiuteenuse osutajale, kellel on  maavalitsusest väljastatud tegevusluba. Tegevusloa taotlemisjuhised leiad siit.

Toetuse suurus  kinnitatakse Tartu Linnavalitsuse määrusega.

 

Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamisel otsustatakse teenuse osutaja esitatud andmete alusel, kas toetus lapse kohta eraldatakse kuu-, päeva- või tunnimäära alusel. Lapsehoiuteenuse osutajale eraldatakse täiendav toetus lapse kohta kuus, mis on 15% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui:

  • vanem maksab täisajalise (40 tundi nädalas) lapsehoiuteenuse eest teenuse osutajale tasu, mis ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema kaetavat osa;

  • lapsehoiuteenuse osutaja korraldab lastele arendavaid tegevusi, sealhulgas muusika- ja liikumistegevusi vähemalt kaks astronoomilist tundi igal nädalal lapse kohta.

Vaata lisaks

Last changed 11.10.2018