Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Tartu jätkab tööturult ja haridusest eemale jäänud noorte aitamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

2 November / Noortegarantii tugisüsteemiga soovitakse abi pakkuda 16-26-aastastele noortele.

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning lisaks Tartule alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist veel ligi 400 kohalikku omavalitsust. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest.
 
Registrite info põhjal selgus, et seires osalenud kohalikes omavalitsustes kokku oli 8407 potentsiaalselt abivajavat noort, kellega kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajad võivad ühendust võtta. Tartus oli selliseid noori 2083. Juhtumikorraldaja täpsustab noore abivajaduse ning kontakti võtmisel võib ka ilmneda, et noor ei vaja abi.
 
Kevadel alustasid noortegarantii tugisüsteemi kasutamist 36 kohalikku omavalitsust. Nelja kuu jooksul jõudsid seires osalenud omavalitsused võtta ühendust ligi poolte nimekirjas olnud noortega.
Tartu Linnavalitsuse juhtumikorraldaja Kelli Ilissoni sõnul näitab senine kogemus, et tegu on väga mitmekesise sihtrühmaga, kus esmane kontaktivõtt ja usaldussuhte loomine on otsustava tähtsusega. "Noorte vajadus toe järele väga erinev, on neid, kes soovivad lihtsalt täiendavat informatsiooni edasiõppimise või töötamise kohta, aga on ka neid, kelle puhul ei saa õppimisest või tööle asumisest üldse rääkidagi, sest esmalt tuleb lahendada eluaseme, tervise või sotsiaalse võrgustikuga seotud murekohad,“ rääkis Illison.  
 
Tema sõnul vajatakse abi nii seadusandluses orienteerumisel, toetuste taotlemisel kui ka teenustele jõudmisel. Seega peab inimene, kes noortega ühendust võtab ja abi pakub, tegema tihedat koostööd erinevate osapooltega. Olulised on nii individuaalne töö noorega ja juhtumikorraldus kui ka valdkondadeülene koostöö. Seetõttu on Tartus kokku kutsutud ka mitteõppivate ja mittetöötavate noortega tegelevate spetsialistide koostöövõrgustik, et olla ühes infoväljas ja kaardistada Tartus kohad, mis vajaksid arendamist, et noori efektiivsemalt ja tulemuslikumalt abistada.

„Tugisüsteemiga liitumine on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik, kuid tegemist on hea võimalusega panustada oma piirkonna noorte abistamisse, et toetada noorte iseseisvat toimetulekut, hariduse omandamist, töövalmiduse suurendamist ning tööturule minekut,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Kevadel läbi viidud pilootprojekt aitas välja selgitada, kui palju erinevates piirkondades abivajavaid noori on. Nüüd tuleb tööd jätkata.“
 
Täpsem info: juhtumikorraldaja Kelli Ilisson, kelli.ilisson@raad.tartu.ee või 53050295
Noortegarantii tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalis

Last changed 02.11.2018