Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
16°
For visually impaired
16°

News

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

18 December /

Uusaastaööl toimub raeplatsil EV100 juubeliaasta lõpupidu

31. detsembril toimub suur üle-eestiline ühisüritus, milles osaleb ka Tartu linn. Linnavalitsusele anti ülevaade EV100 juubeliaasta lõpupeo „Sajaga edasi, Tartu“ programmist.
31. detsembril:
- kell 15 – „Eesti tantsib“ (üle-eestiline ühistantsimine linnaväljakutel, Tartus raekoja platsil)
- kell 23.15 – Jarek Kasari ja Hannaliisa Uusma kontsert Kaarsillal
- kell 23.45 – Tartu linnapea Urmas Klaasi videotervitus
- kell 23.50 – vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi uusaastatervituse ülekanne, ühine hümni laulmine (solistid Jarek Kasar ja Hannaliisa Uusma).
Ürituse „Sajaga edasi, Tartu!“ korraldamiseks eraldas linnavalitsus reservfondist Tiigi seltsimajale 8418 eurot .
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Kastani tänava lõik rekonstrueeritakse

Kastani tänava (Tiigi - J. Kuperjanovi tn vahelises lõigus) rekonstrueerimise hanke võitis Asfaldigrupp OÜ, kelle pakkumuse kogumaksumus oli 81 600 eurot.
Kastani tänaval tehakse Tiigi ja J. Kuperjanovi tänava vahelisel lõigul teekatte taastusremont.  Koos sõiduteega rekonstrueeritakse ka  kõnniteed, paigaldatakse teekattemärgistus, kaevukaaned tõstetakse tee tasapinda. Tänavale kogunev sademevesi juhitakse rajatavasse sademeveekanalisatsiooni torustikku.
Tänava taastusremont toimub E. Jahhu Projektbüroo koostatud ehitusprojekti alusel.
Tööd algavad järgmisel aastal.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kalda teele kavandatakse ärihooneid

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu, millega antakse võimalus kuni 3-korruseliste ärihoonete rajamiseks. Kalda tee 29 krundile on lubatud kuni 3264 m² ja Kalda tee 27 krundile kuni 1679 m² ehitisealuse pinnaga hoonestuse rajamine.
Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. - 29.01.2019 Tartu infokeskuses raekojas.
Planeeringuala suurusega ligikaudu 2,5 ha asub Annelinnas. Ala on hoonestamata, naabruses paikneb Annelinna keskus. Planeeringust huvitatud isik on Lidl Eesti OÜ ja planeeringu koostaja Kobras AS.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Tartu gümnaasiumites saab järgmisel aastal õpinguid jätkata üle tuhande noore

Tartu linnavalitsus kinnitas Tartu linna munitsipaalgümnaasiumites esmakordselt õpinguid alustavatele õpilastele loodavate õppekohtade arvud 2019/2020. õppeaastaks järgmiselt: Hugo Treffneri Gümnaasiumis 180 õppekohta; Miina Härma Gümnaasiumis 110 õppekohta; Tartu Annelinna Gümnaasiumis 100 õppekohta; Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 180 õppekohta; Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis 288 õppekohta.

Traditsiooniliselt arvestatakse gümnaasiumisse astujatele õppekohtade loomisel, et koht tagatakse 85 protsendile Tartu linnas põhikooli lõpetavatest õpilastest. Täiendavalt luuakse juurde õppekohti mujal põhikooli lõpetanud õpilastele.
2019/2020. õppeaastaks luuakse statsionaarses õppes 858 õppekohta pluss 180 õppekohta riigigümnaasiumis Tartu Tamme Gümnaasiumis. Seega luuakse Tartus kokku 1038 õppekohta esmakordselt gümnaasiumis õpinguid alustavatele õpilastele (millega on tagatud õppekohad kõigile tõenäolistele soovijatele) ning lisaks ka 157 õppekohta mujal põhikooli lõpetajatele.
Tartu Kutsehariduskeskuses planeeritakse 2019/20. õppeaastal põhihariduse baasil vastu võtta 22 erialale 572 õpilast.
Lisaks luuakse mittestatsionaarses õppes 130 õppekohta ja hariduslike erivajadustega õpilastele 12 õppekohta.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Last changed 19.12.2018