Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Kokkuvõte Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärgiks on leida optimaalsed meetmed mürast tingitud kahjulike mõjude vähendamiseks. Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Valdkond Linnamajandus, Tehiskeskkond, Looduskeskkond

Koostaja OÜ Hendrikson &Ko

Valmimisaeg 27 December 2018

Tagasi uurimuste lehele