Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
30°
For visually impaired
30°

News

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

12 February /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Õie tn 24 üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Meruski tn 12 korterelamu püstitamiseks;
1.3. N. Triigi tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Sõnajala tn 9 aiamaja lammutamiseks;
1.5. Sõnajala tn 9 üksikelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Päeva ja Öö tänavatel ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.2. Idapoolse ringtee 3. ehitusala Anne, Soojuse ja Aianduse viaduktidele;
2.3. Optika tn 4 püstitatud Astri ärihoonele järgmiste kõrvaltingimustega:
2.3.1. lõpetada ehitusprojekti järgsed asendiplaanilised tööd (asfalteerimistööd, haljastus jms) ning informeerida tööde lõpetamisest Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda hiljemalt 31.05.2019. a;
2.3.2. esitada peale ehitusprojekti järgsete asendiplaaniliste tööde (asfalteerimistööde ja haljastuse jm) teostamist Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 31.05.2019. a.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Voolu tn 35 elamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Männimetsa tee 56 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Risti tn 11 korterelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.10.1995. a välja antud ehitusluba nr 1943 N. Triigi tn 3 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Last changed 12.02.2019