Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Mõisavahe tn 71 ja Mõisavahe tn 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

15 February / Tartu Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Mõisavahe tn 71 ja Mõisavahe tn 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on moodustatud kolm korterelamumaa krunti ja määratud ehitusõigus kuni kaheksa korterelamu ja nelja abihoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on kokku 4288 m², absoluutkõrgus 55.00 m.

Avalik väljapanek toimub 04.-18.03.2019. a Tartu infokeskuses raekojas.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-17-014

Last changed 15.02.2019