Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Abielu registreerimine

Abielu registreerimine

Teenuse üldandmed

Teenuse kirjeldus

 

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse. Tartu linnas on selleks asutuseks Tartu linnakantselei rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus (Tartu, Tiigi 12).

 

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe (välja arvatud varaühisus) registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.
 
Abielu sõlmimine toimub perekonnaseisuosakonna saalis.  Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks protokolli. Seejärel tehakse rahvastikuregistrisse abielukanne. Soovi korral saavad abiellujad selle kohta tõendi.
 
Abielusid registreeritakse reedeti ja laupäeviti.

 

Kestus

 

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada.
 
Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm.

 

Riigilõiv ja selle tasumine

 

Riigilõiv: 30 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
 
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
 
Viitenumber  10294002000134
 
Selgitusse kirjutada "abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed. Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

 

Õigusaktid

 

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

 

Lisainfo

 

Sirje Juus, perekonnaseisutoimingute peaspetsialist, tel 7420 960, e-post pere@raad.tartu.ee

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Tiigi 12, Tartu
Vastuvõtuajad:
E, T, K, R 9-12 ja 13-16; N 9-12
 
Abielu registreerimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel.

Vajaminevad dokumendid

  • abiellujate isikut tõendavad dokumendid
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse);
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris);
  • alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

 Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
 
Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab  olema kas legaliseeritud või apostillitud. See nõue ei kehti Viini konventsiooniga liitunud riikide (Austria, Bosnia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia,  Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro,  Rumeenia.  Portugal, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi) mitmekeelsetele dokumentidele (CIEC tõend). Apostillimist ei vaja Soome rahvastikuregistri väljavõte, samuti Iirimaa, Taani, Belgia, Itaalia, Prantsusmaa dokumendid ning  õigusabi lepingu riikide Läti, Leedu, Poola, Ukraina ja Venemaa dokumendid.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi. Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita.

Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris, väljastatakse abielutõend.

Blankett, taotlusvorm

Abiellumisavalduse vorm

Abiellumisavalduse vorm (in English)

Riigilõivu tagastamise avalduse vorm (toimingust loobumise korral)

Meelespea pruutpaarile ja külalistele

Abielud registreeritakse Tartu linnavalitsuse  rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuses Tartus, Tiigi 12.

 

Pruutpaaril palume tulla kohale vähemalt 15 minutit enne abielu sõlmimise algust. Ka külalisi oodatakse õigeks ajaks. Palume tseremoonia ajaks mobiiltelefonid välja lülitada.

 

Soovist tseremooniat filmida või pildistada palume eelnevalt teavitada tseremoonia läbiviijat, kes soovitab selleks sobivad kohad.

 

Kahe registreerimise vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali koristamine-tuulutamine jm. Suvel ja ilusa ilmaga on pildistada võimalik õues ja pargis.

 

Palume külalistel lilli põrandale mitte puistata; samuti palume mitte võtta tseremooniale kaasa sööke-jooke. Lemmikloomade kaasa võtmise soovist palume aegsasti teada anda.

 

Abielu registreerimine toimub eesti keeles. Soovist kasutada tõlki palutakse aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.

Viimati muudetud 14.02.2019