Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Abielu registreerimine

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu
pere@tartulv.ee


NB! Abielu registreerimisele on lubatud kuni 20 külalist

Abielu registreerimine

Teenuse üldandmed

Teenuse kirjeldus

 

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse. Tartu linnas on selleks asutuseks Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakond (Tartu, Tiigi 12).

 

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe (välja arvatud varaühisus) registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.
 
Abielu sõlmimine toimub rahvastikutoimingute osakonna saalis.  Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks protokolli. Seejärel tehakse rahvastikuregistrisse abielukanne. Soovi korral saavad abiellujad selle kohta tõendi.
 
Abielusid registreeritakse reedeti ja laupäeviti.

 

Kestus

 

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada.
 
Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm.

 

Riigilõiv ja selle tasumine

 

Riigilõiv: 30 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
 
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
 
Viitenumber  10294002000134
 
Selgitusse kirjutada "abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed. Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

 

Õigusaktid

 

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

 

Lisainfo

 

Tel 742 0856, e-post pere@tartulv.ee

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Tiigi 12, Tartu
Vastuvõtuajad: E, T, K, R 9-12 ja 13-16; N 9-12
 
Abielu registreerimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel.

Abielu sõlmimiseks esitatakse

  • ühine kirjalik avaldus;
  • isikut tõendavad dokumendid;
  • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti. Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud.

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 (määrus 2016/1191jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist 2019 enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli. 
Teise Euroopa Liidu riiki esitamisel ei ole enam tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad näiteks järgnevaid asjaolusid: sünd; surm; nimi; abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis; abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine; vanemlus; lapsendamine; alaline asukoht ja/või elukoht.

Eesti ametiasutused võtavad määruses nimetatud dokumente vastu eesti, vene ja inglise keeles, seega nendes keeltes koostatud dokumentide puhul ei nõuta nende tõlkimist. Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, tuleb dokument tõlkida, kui sellele ei ole lisatud mitmekeelset standardvormi.

Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris, väljastatakse abielutõend.

Blankett, taotlusvorm

Abiellumisavalduse vorm

Abiellumisavalduse vorm (in English)

Riigilõivu tagastamise avalduse vorm (toimingust loobumise korral)

Meelespea pruutpaarile ja külalistele

Abielud registreeritakse Tartu linnavalitsuse  rahvastikutoimingute osakonnas Tartus, Tiigi 12.

 

Pruutpaaril palume tulla kohale vähemalt 15 minutit enne abielu sõlmimise algust. Ka külalisi oodatakse õigeks ajaks. Palume tseremoonia ajaks mobiiltelefonid välja lülitada.

 

Soovist tseremooniat filmida või pildistada palume eelnevalt teavitada tseremoonia läbiviijat, kes soovitab selleks sobivad kohad.

 

Kahe registreerimise vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali koristamine-tuulutamine jm. Suvel ja ilusa ilmaga on pildistada võimalik õues ja pargis.

 

Palume külalistel lilli põrandale mitte puistata; samuti palume mitte võtta tseremooniale kaasa sööke-jooke. Lemmikloomade kaasa võtmise soovist palume aegsasti teada anda.

 

Abielu registreerimine toimub eesti keeles. Soovist kasutada tõlki palutakse aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.

Viimati muudetud 16.11.2020