Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-4°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: muu
Teema: maja kütmine

Maja on kaasomandis ja teine naaber ei küta talvel ültse eelmine talv kütis ainult korra ka mingit teist kütet tal ei ole. Naabriga ühis sein õhkab külma,temale kuulub ka minupealne 2 korrus,mis samuti külm.ka elektriga ta ei küta mis kajastuks elektri näidus. Eelmisel suvel soojustasin endapoolse vundamendi ja maja seinad, tema endapolsest soojustamisest keeldus. Kindlustus ütles mulle et naaber peab tojasooja hoidma vähemalt 15 kraadi. Naaber vastas mulle et tema magab Arktika magamiskotis ja see olevat tervislik,mida teha edasi. Kütan igapäev kui on külmad ahju ja pliiti aga seoses tema osa mitte kütmisega jahtub see ruttu maha. Igal talvel on naabril ka köögis vesi ära külmunud.

Esitaja: T. P.
Esitatud: 18.01.2018

Vastus

Tere!

Kui kinnistu on naabriga kaasomandis, kohaldatakse Teie omavahelistele suhetele asjaõigusseadust. AÕS sätestab, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel ning kaasomanikul on õigus nõuda, et see toimuks vastavalt kõikide kaasomanike huvidele. Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest.

Uues korteriomandi- ja korteriühistuseaduses kehtib alates 1.01.2018 korteriomanikule kohustus hoida korteri piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste korteriomandite kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Seadus ei sätesta konkreetset temperatuuri, mida peab eluruumis hoidma. Kui lähtuda analoogiast, võib asuda seisukohale, et enda kaasomandiosa kütmata jätmine ja veetorude külmumine viitab sellele, et naaber ei suhtu varasse heaperemehelikult ega arvesta Teie kui kaasomaniku õigustega.

Kaasomanikevahelisi vaidlusi lahendab kohus. Kui Te naabriga kokkuleppele ei jõua, soovitame Teil pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Juhul, kui naaber kahjustab kütmata jätmisega hoone seisukorda ega ole nõus tegema hoone säilimiseks vajalikke kulutusi (sh maja remontima või soojustama), siis on õigus kohtult nõuda ka kaasomandi lõpetamist, sh temale kuuluva osa võõrandamist.

Lugupidamisega

Vastaja: Marili Jõesuu
linnakantselei
õigusteenistus
juhataja asetäitja
Marili.Joesuu@raad.tartu.ee
Vastatud: 23.01.2018