Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Küsimus

Küsimus

Valdkond: keskkond
Teema: veel teemal õhukvaliteet ja ahiküttega majad

Toetan igati eelnevas samateemalises pöördumises tõstatatud teemade tähtsust. Lisan juurde veel väga olulise küsimuse - see on kütteks kasutatava puidu küsimus laiemalt. Kahtlematult on väga suur erinevus selles, kas köetakse puhta puiduga (küttepuud, puhtad lammutusjäätmed, puitbrikett, pellet) või siis liimidega-vaikudega töödeldud puidujäätmetega - saepuruplaatide- ning muude mööblijääkidega.
Kõetakseka kasutatud saepurujalgadega kaubaalustega või põletatkse valimatult kõike, sh vanu mööblidetaile ja isegi olmeprügi. Kui puhta puidu põletamise suitsugaasid on tervele inimesele ebameeldivad aga madalas kontsentratsioonis siiski talutavad , siis igasuguse muu kraami põletamine on MÜRGINE väga ohtlik kõigile , ennekõike riskirühmadele.

Kas põhimõtteliseltoleks võimalik, et KOV Tartu linn saaks keelata oma territooriumil kaaslinlasi mürgitava materjali põletamise? Ja kui see on võimalik, kas siis oleks võimalik ka patustajaid tulevikus kuidagi korrale kutsuda?
Praegu on mõnedeski hoovides näha kütteks sobimatuid puidujäätmeriitu, mis tihti ka vihmast märgunud ja seega põlemisel veelgi rohkem saastavad.

Looda, et Heade Mõtete Linna ametnike jaoks on tõstatatud küsimused sisulist lähenemist ja elu edasi viivat vastust väärivad.

Esitaja: L. .
Esitatud: 13.03.2018

Vastus

Tere!

Tartus reguleerib jäätmete (sh töödeldud puidjuäätmete, ehitusjäätmete) põletamist jäätmehoolduseeskiri, mille kohaselt on jäätmete põletamine lubatud ainult asjakohast luba omavas ettevõttes. Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata vanapaberit.

Jäätmete põletamise nõuete rikkumise osas teeb järelevalvet linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus - järelevalve hulka kuulub nii elanikele selgituste andmine kui vajadusel ettekirjutuste tegemine. Jäätmete põletamine annab aluse ka väärteomenetluse algatamiseks, mis võib rikkuja jaoks lõppeda rahatrahviga.

Lugupidamisega

Vastaja: Ülle Mauer
linnamajanduse osakond
keskkonnateenistus
juhataja
ulle.mauer@raad.tartu.ee
Vastatud: 20.03.2018