Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Küsimus

Küsimus

Valdkond: ettevõtlus
Teema: Jõulurahu ja ilutulestik

Tere,
Miks Tartu linnavalitsus lubab müüa ilutulestikku enne jõule.
Seda oli väga valus, kurb ja lihtsalt polegi sõnu, vaadata ja kuulata kui 24.detsembri õhtul, 19.35 paiku lasti ilutulestikku Pauluse kalmistu vahetus läheduses teisel pool raudteed olevate prügikastide juures. Mina oma perega polnud ainus, keda see häiris. Tulime lastega minu vanaema hauale ja lapsed küsisid, et on ju vaikuse ja rahu aeg...miks nad lasevad ilutulestikku.
Ehk linnavalitus annab sellele küsimusele vastuse.

Esitaja: E. K.
Esitatud: 29.12.2018

Vastus

Tere!

Pürotehniliste toodete käitlemist reguleerib lõhkematerjaliseadus, mis näeb ette piirangu vaid paugutite müügi ja kasutamise osas (§ 33 lg 4 ja § 41 lg 7). Kahjuks teiste pürotehniliste toodete osas seadus sellist piirangut ei kehtesta, kuid § 33 lg-st 1 tuleneb, et pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid. See tähendab, et avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte (korrakaitseseaduse § 56 lg 1). Tegemist peab olema olulise häirimisega, arvestades seejuures müra tekitamise aega, kohta, viisi jm.

Teie kirjeldatud olukorra puhul võis kõne alla tulla häiriva müra tekitamine eelviidatud sätte tähenduses, kuid kahjuks ei ole seadusandja pürotehniliste toodete kasutamist ja müüki enne aastavahetust keelanud. Alati on võimalik pöörduda avaliku korra rikkumisega seoses politsei poole, kuid tõenäoliselt on sellises olukorras vastutavaid isikuid keeruline tuvastada.

Lugupidamisega

Vastaja: Merle Pau
ettevõtluse osakond
kaubandusjärelevalve peaspetsialist
merle.pau@raad.tartu.ee
Vastatud: 04.01.2019