Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: keskkond
Teema: Lehepuhurid

Tere

Kas olete kaalunud Tallinna eeskujul lehepuhurite kasutamise piiramist linnas? See pidev pläristamine akna all häirib päris tõsiselt keskendumist ja töö tegemist. Samuti pole see kuigi keskkonnasõbralik lahendus.

Esitaja: G. F.
Esitatud: 06.11.2019

Vastus

Tere

Tallinna linna tellitud õiguslik analüüs „Kohaliku omavalitsuse võimalused lehepuhurite kasutamise piiramisel“ on koostatud valdkonnas tunnustatud isikute poolt, kuid see lähtub väga kitsast vaatenurgast, sest lisaks lehepuhuritele tekitavad müra ja tolmu ka teised tööriistad ja -vahendid. Samuti vajavad piirangute seadmisel analüüsimist ka sellised väärtused nagu heakorraootused ning heakorratööde tegemiseks kuluv ressurss (raha, aeg ja tööjõu olemasolu), piirangu rakendatavus, järelevalve piirangust kinnipidamise üle ning järelevalvele kuluv ressurss. Järelevalve vaates tekib vastuolu kahe põrkuva ootuse vahel: ühest küljest oodatakse heakorranõuete täitmist ning teisalt müra ja tolmu vähendamist. Viidatud analüüs on järelevalve osas napisõnaline ning jätab lahendused väga pinnapealseks.

Tartu linna nägemus olukorra parandamisel on järgmine. Kuna suur osa linnaruumis olevatest avalikult kasutatavatest aladest on Tartu linna omandis, siis neid alasid hooldatakse vastavalt Tartu linna sätestatud nõudmistele. Tartu linn peab lehepuhurite heakorraeeskirjas piiramise asemel tõhusamaks meetodiks linna hooldatavatel aladel lehepuhurite kasutamise piiramist. Linn on korraldamas uut riigihanget avalike alade hooldamiseks aastateks 2020-2023. Hanke ettevalmistamisel otsitakse võimalusi vähem müra ning tolmu tekitavate töövahendite kasutamiseks, sh on plaan mitte lubada 2-taktilisi bensiinimootoriga puhureid. Suuremat jõudlust nõudvateks töödeks ning sedagi piiratud ajal (piirangud on nii kella- kui aastaajalised) kaalutakse 4-taktiliste bensiinimootoritega puhurite lubamist. Muudel juhtudel nõutakse aga elektriliste ning vähese müratasemega tööriistade kasutamist. Ühtlasi plaanib linn teha senisest tõhusamat järelevalvet linna lepingupartnerite üle.

Lisaks linnale kuuluvad suured haljasalad korteriühistutele ning ettevõtetele. Tartu linn usub, et linna hangetes töövahenditele piirangute seadmisega jõuavad vähem mürarohked töövahendid ka erasektori kasutusse, kuna hooldus- ja haldustöid linnale ja erasektorile teevad sageli samad teenusepakkujad. Ilmselgelt ei saa üleminek olema väga kiire, kuid usume et positiivne eeskuju ning üleskutse üldist mürataset vähendada mõjub kõigile positiivselt. Müra ja tolmu vähendamine peab olema kõigi ühine ettevõtmine ja mure, üksnes keeldude kehtestamisega on tulemuse saavutamine keeruline.

Kinnitame, et Tartu linn ei suhtu müra- ja tolmuprobleemi kergekäeliselt, otsime lahendusi ja püüame neid saavutada ühiskonnale jõukohaste meetmetega.

Lugupidamisega

Vastaja: Maarja Aedviir
linnamajanduse osakond
keskkonnateenistus
keskkonnaspetsialist
maarja.aedviir@raad.tartu.ee
Vastatud: 18.11.2019