Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: liikluskorraldus
Teema: Parkimine Ülikooli tänava kergliiklusteel

Tere!

Kirjutan seoses Ülikooli tänava värskelt rekonstrueeritud lõiguga. Selle lõigu äärde rajatud kergliiklustee on õhtuti autosid täis pargitud, kuigi alal kehtib parkimiskeelu märk ja kergliiklusteel ei tohi niikuinii parkida. Kuna sellel teelõigul pole sõiduteel enam lubatud rattaga kahes suunas sõita, siis on see kergliiklustee eriti oluline rattaliikluse võimaldamise seisukohalt. Küsimused järgmised: kas linn kavatseb parkivate autode osas midagi ette võtta? Kui jah, siis mida?

Esitaja: A. P.
Esitatud: 07.11.2019

Vastus

Tere

Ülikooli tänava rekonstrueeritud tänavalõigul Vallikraavi tänavast kuni Raekojani on liikluskorraldusvahenditega korraldatud parkimine nii, et Barclay platsi poolsel teeosal on sõidukitel peatumiskeeld (keelatud on nii parkimine kui ka peatumine), hotellide poolsel teeosal on parkimiskeeld (keelatud on parkimine, peatumine on lubatud).

Liiklusseaduse § 193 kohaselt teostab valla- või linnavalitsus liiklusjärelevalvet
peatumise ja parkimise nõuete üle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil. Liiklusseaduse § 63 lõikest 2 tulenevalt viib valla- või linnavalitsus läbi väärteomenetluse keelatud kohas sõiduki parkija suhtes. Keelatud kohas sõiduki peataja suhtes valla- või linnavalitsusel väärteomenetluse läbiviimise õigust ei ole.

Tartu Linnakantselei menetlusteenistuse menetlejad teostavad eelnimetatud mahus regulaarselt liiklusjärelevalvet ja viivad läbi väärteomenetlusi keelatud kohas sõiduki parkijate suhtes. Menetlusteenistus tihendab seal kontrolli õhtusel ajal.

Praktikas on tekkinud probleem liiklusseaduses sätestatud sõiduki peatamise sätete tõlgendamisel. Liiklusseaduse § 20 lg 6 kohaselt võib juht peatada sõiduki veose laadimiseks kõnniteel, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Ülikooli tänava hotellide poolne kergliiklustee ei ole aga kõnnitee, vaid jalgratta- ja jalgtee, mille kohta peatumist lubavad või keelavad sätted liiklusseaduses puuduvad. Vaidluste vältimiseks on linnavalitsus teinud järelepärimise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning pärast vastuse saamist otsustab täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamise üle.

Lugupidamisega

Vastaja: Helle Uusorg
linnakantselei
õigusteenistus
vanemjurist
helle.uusorg@tartulv.ee
Vastatud: 05.12.2019