Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Küsimus

Küsimus

Valdkond: heakord
Teema: Emajõe kallas ja Siili tänav Vol 2

Tere! Juulis esitasin küsimused ja sain ka vastused Siili tänava eramajade piirkonna ja Emajõe kaldaraja kohta. Lühidalt sain kinnitust oma varasemale teadmisele, et kallasrada peab olema kõigile juurdepääsetav, liigeldav. Eile avatasin, et kallasrajale pääsu ette on paigaldatud, ilmselt siis sealsete elanike poolt, keelumärgid. Kahjuks ei saa siin faile saata, kuid märkidel on siis kujutatud jalgtatas ja koer ning mõlemad punase ristiga maha tõmmatud. Ehk siis Siili elanikud on võtnud endale õiguse keelata ära koerte ja jalgrataste liikumise Emajõe kaldal. Lisaks on teine märk, kus on kirjas “eramaa” ja seal
samuti punane keelumärk. Jutt käib siis Karlova sadama poolt tulles esimese maja aia nurga juurde paigaldatud märkidest just selles kohas, kust toimub Emajõe kallasrajale minek. Kuna selliste märkide paigaldamine ja inimeste keelamine kallasrajale ei ole mingit pidi seaduslik ja tegemist on omavoliga, siis palun nii teie kommentaari tekkinud olukorrale, kui ka lahendust ehk siis peaks sellised keelmärgid eemaldama. Teisel pool piirkoda ehk siis teiselt poolt viimase maja ees (rauast siili lähedal) on samuti silt “eramaa”, kuid seal mingeid keelumärke ei ole. Ehk siis tegemis on informatiivse sildiga.

Tänan juba ette vastuse eest!

Esitaja: L. P.
Esitatud: 27.09.2020

Vastus

Tere

Vabandame vastuse viibimise pärast.
Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada, samas on õigus tähistada maa-ala „eramaa“ sildiga. Kallasrajal liikudes tuleb arvestada KeÜS § 32 lõikest 4¹ tuleneva nõudega, et koeraga võõral maatükil liikudes peab koer olema lõastatud. Samuti ei või maaomanik keelata eratee ega raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga ega muul sellesarnasel viisil liikumiseks, kui kasutus põhineb väljakujunenud taval ega ole talle koormav.
Kõnesoleva maa-ala omanik kinnitas, et takistusi koos koeraga (rihmastatud) liikumisele nemad ei tee. Samuti võib kallasrada kasutada jalgrattal. Küll ei ole lubatud mootorsõidukid (näiteks ATV-d), mida kahjuks on ka seal nähtud. Eksitavad sildid lubati maaomaniku poolt üle vaadata ja asendada.

Lugupidamisega

Vastaja: Ülle Neeme
järelevalveosakond
juhtivmenetleja
ulle.neeme@tartulv.ee
Vastatud: 29.10.2020