Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-21°
-21°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: liikluskorraldus
Teema: Veski ja Vallikraavi tänavate ristmike teeületuskohad

Tere!

Tahaksin juhtida tähelepanu jalakäijate vaatevinklist probleemsetele ristmikele Näituse-Veski (ennekõike Tähtvere poole jääva teepoole kõnnitee sihis), Kuperjanovi-Veski ja Kuperjanovi-Vallikraavi. Kõigil nimetatud ristmikel liigub palju jalakäijaid, sealhulgas lapsi, kes on teel lähedalasuvatesse koolidesse, ent sealjuures puuduvad neil vajalikes suunades tähistatud ülekäigurajad. See on murekohaks ennekõike seetõttu, et ristmikel oma sõidueesõigust ootavad autod sõidavad üldiselt ristmikule välja, tõkestades seega jalakäijate tee. Lapsed sageli ei julge sõitu ootava auto eest või mitme auto vahelt üle tee minna ning jäävad seetõttu ebalevalt teeületusvõimalust ootama. Eriti õnnetu on selle osas just Veski-Kuperjanovi ristmik, kus liigub väga palju Härma kooli lapsi ning kus sõidutee asfaldiosa on üledimensioneeritult lai, mistõttu teeületus venib pikaks ja mõjub väiksemate laste jaoks eriti hirmutavalt.

Kas arvestades eelpooltoodut ning hiljutist Tartu jalgsi ja jalgrattaga liikumise võrgustike uuringut (kus on öeldud, et "Ohutud ja sagedased ülekäigurajad toetavad jalgsi kasutatavat linnakeskkonda. Ülekäigurajad peavad olema seal, kus on oodata jalakäijate liikumist. /-/ Väga oluline on, et kõik kõnniteed jätkuksid ülekäikudena üle ristmiku. Vältida tuleb lahendusi, kus ühel või mitmel ristmiku harul puudub ülekäik.") võiks tulla kõne alla nimetatud ristmikele ülekäiguradade lisamine?

Esitaja: M. K.
Esitatud: 11.10.2021

Vastus

Tere

Täname Teid tähelepanu juhtimise eest.

Praegu toimuvad Veski tn ümber ehitamise projekteerimistööd. Projekteerimine hõlmab ka Veski tn - Näituse tn ja Veski tn - J. Kuperjanovi tn ristmikke.
Projektlahendus näeb ette mõlema ristmiku üles tõstmise kõnniteede tasapinda ja jalakäijate reguleerimata ülekäiguradade tähistamise kõikidele ristmikuharudele.
Projektiga nähakse ette ka laia Veski tn osa ümber ehitamine kitsamaks.

Kas projekti realiseeritakse 2022. a, selgub Tartu linna 2022. a eelarve vastuvõtmisel.

Vallikraavi tn - J. Kuperjanovi tn ristmikul, Vallikraavi tn ristmikuharule, jalakäijate reguleerimata ülekäiguraja rajamise võtame 2022. a tööplaanidesse.

Lugupidamisega

Vastaja: Peep Margus
linnamajanduse osakond
liikluskorraldusteenistus
alalise liikluskorralduse peaspetsialist
peep.margus@tartu.ee
Vastatud: 18.10.2021