Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-21°
-21°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: liikluskorraldus
Teema: liikluskorraldus

Tere.Mis on lahti Tartu liikluskorraldusega.Kas linnaosade kogukondade hääled ei maksa praeguses reformistide linnavalitsuses enam midagi?Oleme juhtinud tähelepanu mitmes kirjas ja väga palunu vähendada liikluskiirust Puiesteetn.Roosi-Narvamt, lõigul.Selle asemel te hoopis keelate parkimise ühel teepoolel,et raskeveokid saaksid veel suurema hooga akende all kihutada.Hr.Martin Nelis kas te teeksite sellist asja oma maja ees?Miks ei arutata sellist asja kohaliku kogukonnaga?Mis õigusega ja kelle korraldusel tehakse ühepoolseid otsuseid?Praegune parkimine tuleb kiiremas korras ümber teha,see ei kõlba mitte .Kas teha taskud parkimiseks nagu kesklinnas,või vahetada parkimispooled?See on ju ebanormaalne et salangad kihutavad 60-70km /h.mu aknaalt mööda.Parkida ei tohi las kimavad täie hooga.Koju ma pean nüüd tulema üle ohtliku tee kuna keelate parkida.Me leiame et sellist asja nii ei aeta.kõigepealt tuleks kohaliku elanikega nõu pidada enne kui äärmuslikke otsuseid teete.

Esitaja: v. h.
Esitatud: 12.10.2021

Vastus

Tere

Kaupa vedavad autorongid [autorong on ühest või enamast vedavast autost (veduk) ja ühest või enamast haagisest või pukseeritavast seadmest koosnev sõidukite ühend] on kaasaja arenenud ühiskonna liikluse loomulik osa.

Riikides, kus on tihe raudteevõrgustik tehakse suurem osa kaubaveost raudteetranspordi abil, aga viimase sihtkoha ühendus tuleb teha kaubiku või autorongiga.

Tartu linna liikluses on 2017. a läbiviidud liiklusuuringu "Tartu liiklus 2017" andmetel veoautode osakaal alla 3%.

Viimasel aastatel oleme "puhta linnasüdame" nimel jõuliselt piiranud autorongide kesklinna läbimist ja nii on Tartu linnas Emajõe ületamiseks jäänud Sõpruse ja Ihaste sild.

Sildadele juurdepääsuks Emajõe vasakkaldal puudub praegu alternatiiv Puiestee tänavale.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule oli esimeseks oluliseks osaks Tartu kesklinnast liikluse ümbersuunamises Tartu idapoolse ringtee osa koos Ihaste silla ja Postimaja eritasandilise liiklussõlmega. Liikluse kesklinnast ümbersuunamise järgmiseks olulisemaks objektiks on Tartu põhjapoolse ringtee väljaehitamine koos Emajõge ületava sillaga (Jõhvi-Tartu-Valga maantee ühendamine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega).

Üldplaneeringuga määratud tänavate- ja teedevõrgu skeemi kohaselt on alternatiiviks Puiestee tänavale Muuseumi tee ühendamine Tartu linna idapoolse ringteega. Selle ühenduse järgselt on võimalik autorongide ümber suunamine. Muuseumi tee ja Tartu linna idapoolse ringtee ühendamise ajaline perspektiiv on praegu teadmata.

Praegusel hetkel toimub Muuseumi tee ühenduse projekteerimine Põhja puiesteega. See ühendus on poolik ja ei võimalda veel autorongide liiklemise keelu kehtestamist Puiestee tänaval.

Autorongid on enne Tartu linna sisenemist Transpordiameti (endine Maanteeamet) poolt eelnevalt ümber suunatud. Vastavad suunaviidad on paigaldatud teele nr 45 Tartu-Räpina-Värska ja teele nr 3 Tartu-Jõhvi-Valga enne teega nr 44 Aovere-Luunja ristumist.

Valminud Puiestee tänava liikluskorralduslik eskiislahendus näeb ette ülekäiguraja rajamist Puiestee-Mäe ristmikule ja parkimiskorraldust paaritute numbritega hoonete poolsel tänava poolel. Paarisnumbritega hoonete poolel on parkimine keelatud.

Kuna sõidutee laius ei võimalda tänava mõlemal poolel üheaegset parkimist (külgkokkupõrke oht), siis olime sunnitud parkimise keelama koheselt pärast samadel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust, kus toimus parkivale sõidukile tagant otsasõit.

Järgmisel aastal kavandame pikimarkeeringu nihutamise ja ülekäiguraja ehituse Puiestee-Mäe ristmikule. Sõidutee muudetakse ülekäiguraja juures kitsamaks, mis omakorda vähendab ka liiklejate sõidukiiruseid. Täiendavat sõidukiiruse alandamist kaalume.

Sõidukite parkimise soovitame korraldada kas oma kinnistul või ca 100 meetri kaugusel Mäe-Peetri ristmiku juures olevas avalikus Mäe tn 39a parklas.

Lugupidamisega

Vastaja: Martin Nelis
linnamajanduse osakond
liikluskorraldusteenistus
juhataja
martin.nelis@tartu.ee
Vastatud: 21.10.2021