Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Küsimus

Küsimus

Valdkond: liikluskorraldus
Teema: Ülekäigukoht Tähe tn alguses Riia 10 vastas

Tere!

Tähe tänaval, Riia 10 maja juures on koht mida kasutatakse tee ületamiseks (https://www.google.com/maps/@58.373977,26.7239455,3a,75y,34.68h,56.15t/… ).
Kõnniteelt sõiduteeni viib plaatidega sillutatud rada, teisel pool sõiduteed on kõnnitee ja parkla.
Kas antud kohta saab nimetada ülekäigukohaks?
Vastusele palun lisada põhjendused.

A.M.

Esitaja: A. U.
Esitatud: 29.03.2023

Vastus

Tere

Suur tänu järelepärimise eest.

Teie viidatud asukohas võib täheldada plaatidega sillutatud kõnniteed, mis on ühendatud sõiduteega.
Kõnnitee rajamise aeg on meile teadmata, aga eeldame, et see rajati koos hoonega. Mis eesmärgil see kõnnitee osa rajati, on ka teadmata.

Vastavalt liiklusseaduse mõistetele on ülekäigukoht jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud ja asjakohaselt tähistatud teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.
Ülekäigukohta tähistatakse märgisega 923a https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006?leiaKehtiv

Hetkel Tähe tänaval teemärgised puuduvad. Ka ei ole sõidutee ristumisel madaldatud äärekive.
Teie poolt küsitud kohas ei ole ülekäigukohta ning ülekäigukohana ei saa (praeguses olukorras) seda kohta ka tähistada, kuna kõnnitee vastas on Tähe tn 1a kinnistule rajatud parklasse sissesõidutee. Jalakäijal puudub võimalus ohutuks peatumiseks ja veendumiseks, et sõidutee ületamine on ohutu.

Lugupidamisega

Vastaja: Peep Margus
linnamajanduse osakond
teedeteenistus
alalise liikluskorralduse peaspetsialist
[email protected]
Vastatud: 29.03.2023