Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Jalgrattakasutuse küsitlus

Head tartlased!

Tartu linn on koostamas jalgrattakasutuse elavdamise tegevuskava ehk jalgrattastrateegiat. Jalgrattaliikluse edendamine on linna üks prioriteetseid suundi transpordipoliitika kujundamisel. Jalgrattakasutus on üha kasvava trendiga ja näeme, et valdkonna arendamiseks on vaja koordineeritud lähenemist ja laiapõhjalist tegevuskava. 2019. aasta kevadel alustab Tartus tööd kogu linna hõlmav rattaringlus.

Kutsume teid avaldama oma arvamust hetkeolukorrast Tartus. Küsimused puudutavad nii taristut, liiklusohutust, liikluskultuuri kui ka teavitus- ja kommunikatsioonitegevusi jalgrattaliikluse seisukohast. Saadud vastuseid kasutatakse jalgrattastrateegia koostamisel. Oodatud on nii positiivsed kui ka konstruktiivselt kriitilised arvamused ja ettepanekud.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm (jaanus.tamm@raad.tartu.ee, tel 5850 6742).

Tänades
Tartu Linnavalitsus


Kui tihti kasutad erinevatel aastaaegadel jalgratast?

kevad

suvi

sügis

talv

Kuidas olete rahul jalgrattateede igapäevase hooldusega?

Kuidas olete rahul jalgrattateede remondiga?

Kuidas olete rahul jalgrattateede turvalisuse ja ohutusega?

Kuidas olete rahul jalgrattateede märgistamisega (märgistamise põhimõtetega)?

Kuidas olete rahul jalgrataste parkimisvõimalustega kesklinna piirkonnas?

Kuidas olete rahul jalgrataste parkimisvõimalustega korrusmajade piirkondades?

Kuidas olete rahul jalgrataste teeninduspunktide olemasolu ja seisukorraga?

Kuidas olete rahul liikluskultuuriga Tartus jalgratturina liikluses?

Mida arvate jalgrattateede sidususest (taristu terviklikkus, rattateede võrgustiku katvus, sihtkohtade ligipääsetavus) Tartus?

Mida arvate jalgrattamarsruutide kiirusest, sujuvusest Tartus?

Mida arvate jalgrattateede ja -taristu (parklad, teeninduspunktid) mugavusest ja füüsilisest kvaliteedist Tartus?

Mida arvate viidasüsteemist (jalgrattamarsruudid, parklad, huvipunktid) Tartus?

Mida arvate koostööst huvigruppidega ja avalikkuse kaasamisest seoses jalgrattaliikluse teemaga?

Mida arvate teavitustegevusest seoses jalgrattaliikluse teemaga?

Olen*

Teie vanus*