Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Elukohateate esitaja meelespea

Elukohateate esitaja meelespea

Täitke nimed elukohateatel trükitähtedega.

 

Esitatava elukoha aadress on teie uus aadress.

 

Eelmine elukoht täitke saabumisel välismaalt.

 • Kui te ei ole varem Eestis elanud, ärge  täitke kuupäeva “välimaale lahkumise aeg”.

 • Kui te ei tea välismaale lahkumise kuupäeva, täitke välismaale lahkumise aeg võimalikult täpselt.

 • Kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse,  lähtub ametnik nendest andmetest.

Ruumi kasutamise aluseks on:

 • kasutamine omanikuna (kaasomanikuna);

 • kasutamine omaniku perekonnaliikmena,  kui perekonnaliikme ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või «Võlaõigusseadusest»;

 • kasutamine omaniku (kõigi kaasomanike) nõusolekul, mille võib võtta elukohateatele või lisada eraldi dokumendina;

 • üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping, elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri  või muu seaduses sätestatud dokument.

Sideandmetel on ainult informatiivne tähendus. Sideandmed võib esitada ka eraldi elukohateatega, millega ei muudeta elukoha aadressi.

 

Elukohateatele lisage:

 • alaealise lapse elukoha registreerimisel lisada teise hooldusõigusliku vanema nõusolek;

 • ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi (üürileping, allüürileping jne) koopia;

 • omaniku (kaasomanike) nõusolek, kui see ei ole kantud elukohateatele;

 • elukohateate esitamisel posti teel - koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;

 • kui elukohaandmetena teatatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja selle kodusadama järgne kohalik omavalitsusüksus - laevapere liikmeks olemist tõendava dokumendi koopia.

Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamisel täitke andmed kõikide elukohateatele kantud isikute kohta.

Viimati muudetud 24.09.2017