Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Elukohateate esitaja meelespea

Palume võimalusel kasutada e-kanaleid või kohaletulekuks aeg kokku leppida.
Registreeri oma elukoht e-rahvastikuregistris.
 

Rahvastikutoimingute osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1140, 5304 3966
[email protected]

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,       T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,    R 9-12; 13-16

Neljapäeval, 22. juunil oleme avatud  9-12 ja reedel 23. juunil suletud.
Toredaid pühi!

Elukohateate esitaja meelespea

Täitke nimed elukohateatel trükitähtedega.

Esitatava elukoha aadress on teie uus aadress.

Eelmine elukoht täitke saabumisel välismaalt.

 • Kui te ei ole varem Eestis elanud, ärge  täitke kuupäeva “välimaale lahkumise aeg”.
 • Kui te ei tea välismaale lahkumise kuupäeva, täitke välismaale lahkumise aeg võimalikult täpselt.
 • Kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse,  lähtub ametnik nendest andmetest.

Elukoha andmete kehtivus.

 • Eesti elukoha kehtivuse alguskuupäevaks võib märkida kuni 14 päeva tagasiulatuva kuupäeva.
 • Välisriigi elukoha alguskuupäeva võib märkida 14 päeva tagasiulatuvalt või kuni 30 päeva etteulatuva kuupäeva.

Ruumi kasutamise aluseks on:

 • kasutamine omanikuna (kaasomanikuna);
 • kasutamine omaniku perekonnaliikmena (abikaasa, alaealised lapsed, töövõimetu vanem);
 •  üürniku perekonnaliikmena, kui perekonnaliikme ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või «Võlaõigusseadusest»;
 • kasutamine omaniku (kõigi kaasomanike) nõusolekul, mille võib võtta elukohateatele või lisada eraldi dokumendina;
 • üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping, elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri  või muu seaduses sätestatud dokument.

  Lisa-aadressidel on ainult informatiivne tähendus. Lisa-aadressi võib esitada ka eraldi elukohateatega, millega ei muudeta elukoha aadressi. Lisa-aadresse võib olla mitu.

Elukohateatele lisage:

 • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema nõusolek;
 • ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi (üürileping, allüürileping jne) koopia;
 • omaniku (kaasomanike) nõusolek, kui see ei ole kantud elukohateatele;
 • elukohateate esitamisel posti teel - koopia kõigi täisealiste esitajate isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • kui elukohaandmetena teatatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja selle kodusadama järgne kohalik omavalitsusüksus - laevapere liikmeks olemist tõendava dokumendi koopia.

  Ütluspõhiste andmete  (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase) esitamisel täitke andmed kõikide elukohateatele kantud isikute kohta.

Viimati muudetud 07.12.2020