Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Geodeesiateenistus

Osakonna haldusalaks on territoriaalse planeerimise korraldamine ja planeeringute koostamine ning järelevalve planeeringute rakendamise üle, linna arengustrateegia ja arengukavade koostamise koordineerimine, linna tehnilise infrastruktuuri arendamise koordineerimine, maakorralduslike ja geodeetiliste tööde tegemise korraldamine.

Raekoja plats 3, 51003 Tartu
III korrus, ruum 310
Kontaktid

lpmko@raad.tartu.ee

Geodeesiateenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Kohalike geodeetiliste võrkude rajamise ja korrashoiu korraldamine, geodeetilise võrgu andmebaasi pidamine.
  • Topograafiliste ja geodeetiliste tööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmete ja -materjalide väljastamine.
  • Kohanime-ja aadressikorraldus, aadresside määramine, ADS-registri pidamine ja täiendamine.
  • Geodeetiliste mõõdistustööde tehniline kontroll ja digitaalse geoarhiivi pidamine.
  • Maakorralduslike mõõdistustööde tehniline kontroll ja lähteandmete väljastamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Geodeesiateenistus

Taavi Pedaja - juhataja-peageodeet

Geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine Tartu linnas. Geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine. Aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine

736 1246

-

Raekoja plats 3 III k ruum 310

E 15-18; K 8-10

Jaan Ainelo - vanemspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3 III k ruum 310

-

Pille Toom - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1456

-

Raekoja plats 3 III k ruum 302

-