Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kaasav eelarve 2013

Tartu soovib kaasava eelarvega parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele valupunktile linnas või viia ellu uusi ideid.

Avalike suhete osakond

736 1212
lilian.lukka@raad.tartu.ee

Jaani 7, 51007 Tartu

Tartu kaasav eelarve 2013. aastal

Esimese omavalitsusena Eestis võttis Tartu linn kasutusele kaasava eelarve, mis tähendab linnaeelarve ühe osa jagamise usaldamist linlastele. Linnaelanike abil hakati eelarvet koostama 21. augustil 2013, kui kuulutati välja kaasava eelarve protsess. Linlaste otsustada jäi 2014. aasta eelarves 140 000 euro kasutamine, mis on u üks protsent Tartu investeeringute eelarvest.

Detsembris 2013 toimunud rahvahääletusel sai kõige enam hääli idee nr 34  "Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse". 2014. aasta detsembrikuu seisuga on idee ellu viidud. 2014. aastal hankis linnavalitsus Lai 37 majas asuvasse teatri- ja kinosaali, mida kasutavad Tartu Uus Teater ja Elektriteater, üle 50 000 euro eest heli-, valgus- kino- ja lavatehnikat. Genialistide Klubile on üle antud 45 600 euro eest helitehnikat ja  Elektriteatrile ligi 32 000 euro eest kinotehnikat.  Laia tänava teatrimaja väiksesse saali, mis on kasutusel nii proovi- kui ka kino-, teatri- ja seminarisaalina, osteti 4283 euro eest helitehnikat ja kultuurihoov Uus Õu sai enda kasutusse 3402 eurot maksva mobiilse helikomplekti.

I etapp - Ideede esitamine

Ideid sai esitada 21. augustist 10. septembrini 2013 iga soovija Tartu kodulehel. Ideeks pidi olema objekt, mis kvalifitseeruks eelarve mõttes investeerimistegevuseks ning oleks eeldatava maksumusega kuni 140 000 eurot. Ideest peavad saama kasu võimalikult paljud.
10. septembriks esitasid tartlased kaasava eelarve protsessi 158 ideed.

II etapp - Ideede analüüs

Esitatud ideid analüüsisid septembris ja oktoobris 2013 vastava valdkonna spetsialistid, sisult sarnased ideed koondati ning iga idee kohta koostati hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta. 158 idee hulgast valisid eksperdid hääletusele 74 ideed. Välja jäi 59 ideed. Eksperdid lähtusid otsuse tegemisel idee teostatavusest: kas idee on ellu viidav 140 000 euroga 2014. aasta jooksul ning kas tegemist on investeeringuga.

III etapp - Ideede tutvustamine

Ideedega sai novembris 2013 tutvuda Tartu kodulehel ja 19. novembril kell 17.30-19 toimus Tartu Loomemajanduskeskuse saalis ideede tutvustusüritus, kus ideede autorid said oma ideed esitleda. Võimalust oma ideed tutvustada kasutas 15 esitajat, tutvustades enam kui 20 ideed.

IV etapp - Ideede hääletamine

2.-8. detsembril 2013 toimunud hääletusele läksid kõik ideed, mis olid realiseeritavad ja mahtusid eelarve piiresse (kokku 74 ideed). Hääletada sai iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli hääletuse ajal rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Hääletada sai elektrooniliselt ID-kaardi või mobiil-ID abil või pabersedeliga Tartu Linnavalitsuse infokeskuses (raekoja I korrus). Igal inimesel oli võimalik hääletada ühe endale kõige meelepärasema idee poolt. Hääletamine lõppes 8. detsembril kell 18.

Hääletamisel anti kokku 2645 häält, sh 2370 elektroonilist ja 275 pabersedelil häält. Kõige enam hääli said idee nr 34  "Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse" (773 häält), idee nr 20 "Lasteaedade mänguväljakute ühishange" (602 häält) ning idee nr nr 28 "Sportimisvõimaluste parandamine dendropargis" (277 häält).

V etapp - Otsuse kinnitamine

Otsuse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega detsembris.

VI etapp - Idee realiseerimine

Vastavalt linnavolikogu otsusele kaasava eelarve rakendamise kohta kuulub realiseerimisele üks või mitu enam hääli saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad 140 000 euro sisse. Vastavalt hääletustulemusele kuulub 2014. aastal realiseerimisele idee nr 34  "Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse".

Protsessi analüüs

e-Riigi Akadeemia aruanne jaanuarist 2014 "Kaasav eelarve Tartu linnas. Planeerimisest elluviimiseni"

Tartut nõustab kaasava eelarve ettevalmistamisel ja läbiviimisel e-Riigi Akadeemia.

Viimati muudetud 06.08.2019