Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-18°
-18°

Kaasav eelarve 2018

Tartu soovib kaasava eelarvega parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele valupunktile linnas või viia ellu uusi ideid.

Avalike suhete osakond

736 1212
lilian.lukka@tartu.ee

Jaani 7, 51007 Tartu

Tartu kaasav eelarve 2018

Kaasava eelarve hääletus on lõppenud

Kõige enam hääli said idee nr 20 "Tartu Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala" (1202 häält) ja idee nr 2 "Annelinna spordiväljaku renoveerimine" (1053 häält). Kaasava eelarve hääletamisel osales 2018. aastal 5291 tartlast, kes andsid kokku 10 318 häält. Vaata lähemalt.

 • Hääletus algab 4. oktoobril kell 10 ja lõpeb 10. oktoobril kell 18.

 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

 • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

 • Hääletada saab

  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.

  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18. 

Ideedega saab tutvuda

Lisainfo: avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht, kaasava eelarve projektijuht Lilian Lukka, tel 736 1212, 516 4592, lilian.lukka@raad.tartu.ee.

 

Facebook

Kaarsilla näitus
Kaarsilla näitus

KAASAVA EELARVE PROTSESS

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid sai esitada 16. aprillist 6. maini 2018 infosüsteemis Volis. Soovi korral võis idee esitada ka kirja teel (meiliga aso@raad.tartu.ee või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). Tähtajaks laekus 57 ideed.

 

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida 2019. aasta jooksul.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud kahe enim hääli saanud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus

Veel peab linnavalitsus oluliseks

 • ideest osasaajate hulka,
 • mõju linnaruumile,
 • originaalsust,
 • kogukonna koostöös soosimist,
 • aktiivsete eluviiside soosimist.
  PS! Viimati nimetatud kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

Ellu viiakse kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.

 

Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

2. Ideede teostatavuse hindamine

11. ja 23. mail 2018 kogunes Spark Demokeskuses kaasava eelarve eksperdikomisjon (eksperdikomisjoni koosseis).

Komisjon hindas esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Eksperdid võisid teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt). 

57-st laekunud ideest pääseb edasi avalikele aruteludele 33 ideed.

Eksperdikomisjoni protokoll. Eksperthinnangud on lisatud ka Volisesse vastava idee juurde.

3. Arutelud

11. ja 13. juunil kell 17 toimusid Sisevete Saatkonnas avalikud arutelud, kus osalesid nii ideede esitajad kui ka vastavate valdkondade asjatundjad. Ekspertidena osalesid 11. juunil toimunud arutelul: spordiajakirjanik Vahur Kalmre, spordipsühholoog Jorgen Matsi, linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp ja linnainsener Mati Raamat. 13. juunil toimunud arutelul osalesid ekspertidena: arhitekt Kaja Pae, ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ja linnavalitsuse inseneriteenistuse spetsialist Liisa Unt.

Arutelul kaaluti ja hinnati ideid järgmiste kriteeriumite alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine. Oktoobris toimuval rahvahääletusele pääseb kokku 25 ideed.

Kahel päeval toimunud arutelude tulemusena pääsevad oktoobrikuisele rahvahääletusele järgmised ideed:

 • Aleksander Puškini Kooli spordiväljak
 • Annelinna spordiväljaku renoveerimine
 • Art Challenge
 • Elava kellamängu kontserdid Raekoja platsil
 • Emajõe vabaujula kaasajastamine
 • Hiinalinna aiamaade puhastamine ja haljastuse säilitamine
 • Joogiveevõtukohad kergliiklusteede äärde
 • Karlova mõisaplatsi välijõusaal
 • Keerdtrepp Sõpruse sillalt
 • Kesklinna foorid targaks
 • Kontrakultuuri klaver Supilinna
 • Laululava Anne kanali äärde
 • Liigirikka pargi loomine
 • Liikluse rahustamine Karlovas
 • Mänguväljakud seeniorisõbralikuks!
 • Pallas 100
 • Pump track koos betoonist kausiga
 • Ropka pargi terviserada
 • Sõpruse Park
 • Tartu Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala
 • Tartu toidupargid
 • Tartu toomkiriku valgustusprojekt
 • Ujuv lava Emajõel
 • Vaksali pargi purskkaevu taastamine
 • Valgustus jõeäärsele alleele Kartuli tänavast vabaujulani

Ideed, mis pääsesid hääletusele
Ideed, mis ei pääsenud hääletusele
Fotod aruteludest

11. juuni arutelu
11. juuni arutelu
Fotod: Ove Maidla

4. Ideede tutvustamine

 • Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii linnaruumis, meedias kui ka Volises.
 • Ideede näitus toimub Kaarsillal ja raekoja infokeskuses.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.
 • 4. oktoobril kell 17.30 toimub  Spark Demos (Narva mnt 3) ideid tutvustav avalik üritus, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolt nende idee muudab Tartu paremaks.  Toimub ka videoülekanne. 

Tehnilise rikke tõttu on videos heli alates 30. minutist. Palume vabandust!

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava

Foto: Ove Maidla

5. Hääletus

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 4.-10. oktoobril 2018. Hääletus algab 4. oktoobril kell 10 ja lõpeb 10. oktoobril kell 18.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab
  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18.
Foto: Lilian Lukka

6. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2019. aastal. Idee viib ellu või korraldab selle elluviimise linnavalitsus.

Infot kaasava eelarve ideede elluviimisest.

Viimati muudetud 07.12.2020