Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kirjeldus ja tulemused

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)

Projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ viib ellu Tartu Linnavalitsus koostöös koolidega ja linnaosaseltsidega. Projekti tegevused on jaotatud kolme allprojekti:

  1. “Uus lähenemine – uus koolikultuur” toob Eestisse Norras väljatöötatud tõenduspõhise mudeli (nn LP-mudel: “Learning environment and Pedagogical analysis”), mis võimaldab arendada õppekeskkonda koolides pedagoogilise analüüsi abil.
     
  2.  “Uus lähenemine – uus klassikultuur” raames ehitab Tartu Linnavalitsus Tartu Hansa Kooli avatud õpikeskkonna ning  koostöös Islandi Ülikooliga, Islandi Ülikooli haridusteaduste dotsent Anna Kristin Sigurðardóttir'i juhtimisel, saadakse teadmisi avatud õpikeskkonnas õppeprotsessi planeerimiseks ja organiseerimiseks.
     
  3.  “Uus lähenemine – uus kogukonnakultuur” raames otsitakse ja rakendatakse koostöös kogukonnaseltsidega võimalusi vanemate paremaks kaasamiseks kooli tegevusse. Selles osalevad partneritena Karlova Selts ja Supilinna Selts.

Lisainfo: Kairit Peekman, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
tel 525 0644, [email protected]


Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“  (Evidence based approach – new school culture in Estonia) on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete omavalitsuste Liit.
Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

tuluke_logod_koos.jpg

Viimati muudetud 07.12.2020