Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Koduteenus

Tartu Head mõtted.jpg          EL SF.jpg

PROJEKT: KODUTEENUSE ARENDAMINE JA PAKKUMINE TARTU LINNAS

Projekt kestis 1.12.2018-30.11.2020

Projekti läbiviija oli Tartu linna allasutus Päevakeskus Kalda
Projektijuht Ülle Võsu

Koduteenus on mõeldud lähedase isiku hooldaja toetamiseks, aidata abivajavat isikuabiga (pesemisel, söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel jm tegevustes), et hooldaja saaks osaleda tööturul. 
Koduteenus on tasuta 

Projekti eesmärk:

 • Toetame tööealisi inimesi, kellel on oma pereliikme hooldamise tõttu raskendatud tööl käimine
 • Vähendada hoolduskoormust tööealisel hooldajal, pakkudes koduteenust lähedase hooldatavale
 • Aitame abivajavat isikuabiga ja toetame tema igapäevast toimetulekut tema enda kodus.
 • Koduteenust pakutakse kuni 130 abivajajale.

Tulemus:

 • Lähedaste hooldajatel on võimalus  naasta tööle, säilitada oma senine töö või siseneda tööturule. 
 • Osutatakse rohkem isikuabi, seeläbi jõutakse rohkemate abivajajateni

Koduteenuse saamiseks:

 • Tuleb lähedase hooldajal võtta ühendust projektijuht Ülle Võsuga
 • Täita  koduteenuse taotlus 

Koduteenuse taotlus

 • Projektijuht viib läbi hindamisintervjuu ning füüsilise ja vaimse võimekuse testi hooldatava ja hooldaja kodus
 • Sõlmitakse tähtajaline koduteenuse leping, koostatakse hooldusplaan (isikuabi ostutamine tundides ja täpsem tegevuskava)
 • Koduteenusel oleva hooldatava isikuabi (abistamine pesemisel, söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, jm tegevustes) osutavad hooldustöötajad

Projekti rahastavad : Euroopa Liidu struktuurifond ESF ja Tartu Linnavalitsus

Lisateave
Ülle Võsu
koduteenuse projektijuht
e-post ulle.vosu@raad.tartu.ee
tel 5331 7419; 746 1017
vastuvõtuajad:
esmaspäeval 15-17
kolmapäeval ja reedel 9-12  

Viimati muudetud 22.09.2021