Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kristin Hansing

ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND

Kristin Hansing

Järelevalveteenistus ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

[email protected]

736 1277

516 3159

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

ametijuhend

Haridus: Bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon Eriala: Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine Teenistuskäik Tartu linnavalitsuses: 05.08.2019Arhitektuuri ja ehituse osakond, järelevalveteenistus, ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Tagasi kontaktide lehele